Sisältöjulkaisija

Yli 10-vuotiaiden lasten puolesta asiointi Omakannassa edellyttää muutoksia sote-organisaatioissa

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 13.12.2019 Kaikki tiedotteet

Huoltajien puolesta-asioinnin laajentuminen alle 10-vuotiaista kaikkiin alaikäisiin edellyttää sitä, että ammattilaiset kirjaavat potilastietojärjestelmiin, voiko alaikäisen tietoja luovuttaa huoltajille.

Kirjaamistavan muutos edellyttää muutoksia myös potilastietojärjestelmiin ja tapahtuu vaiheittain ensi vuodesta alkaen.

Muutosten jälkeen huoltajat näkevät alaikäisen lapsensa tiedot Omakannasta ilman ikärajaa. Lisäksi he voivat jättää uusimispyyntöjä lapsen reseptiin ja antaa suostumuksen terveystietojen tarkasteluun hoitotilanteessa.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjeistaa terveydenhuollon ammattihenkilöt toimintatavan ja kirjaamiskäytäntöjen muutokseen. 

Lue lisää: