Sisältöjulkaisija

null Kanta-palvelujen tiedot on suojattu monin tavoin – Omakannasta näet omat tietosi

Kanta-palvelujen tiedot on suojattu monin tavoin – Omakannasta näet omat tietosi

Blogi - Kansalaiset Kirjoitettu 28.10.2020 Kaikki blogit

Kaikki julkiset terveydenhuollon toimijat ja suuri osa yksityisistä ovat liittyneet Kanta-palveluihin. Potilas- ja reseptitietojen sähköinen kirjaaminen ja tiedon liikkuminen terveydenhuollon toimijoiden välillä on tärkeää hyvän hoidon ja potilasturvallisuuden kannalta. Kanta-palvelujen tietoturvaa valvotaan ja kehitetään jatkuvasti.

Miten Kanta-palveluissa on huolehdittu tietoturvasta?

Kannan tiedot on suojattu monella eri tavalla ja tietoturvan on tarkastanut ulkopuolinen tietoturvallisuuden arviointilaitos. Palvelujen tietoturvaa myös kehitetään jatkuvasti.

Kanta-palvelujen tekniset rajapinnat on suunniteltu niin, että tietosuojan ja -turvan vaatimukset täyttyvät tarkasti. Tämä suojaa Kanta-palvelujen tietoja myös tietomurroilta.

Mitä hyötyä on potilastietojen sähköisestä kirjaamisesta ja liikkumisesta yksiköiden välillä?

Kanta-palvelut ja tietojen sähköinen kirjaaminen ovat sinulle hyödyksi monin tavoin. Sujuva tiedonkulku terveydenhuollossa mahdollistaa paremman hoitosi. Lisäksi asiointisi terveydenhuollossa helpottuu ja nopeutuu, kun tiedot ovat saatavilla paikasta ja ajasta riippumatta.

Kuvan tabletissa omakanta avoinna

Potilasturvallisuus ja hoidon laatu paranevat

Kun potilastiedot liikkuvat sujuvasti eri terveydenhuollon yksiköiden välillä, on terveydenhuollon ammattilaisilla käytössään ajantasainen tieto sinun hoitamiseksesi. Terveydenhuollon ammattilaisilla on myös enemmän aikaa keskittyä asioidesi hoitamiseen, kun sinulle määrätyt lääkkeet ja tutkimustuloksesi ovat heidän käytössään. Tällöin myöskään päällekkäisiä tutkimuksia ei tarvitse tehdä. Näin Kanta-palvelut parantavat osaltaan potilasturvallisuutta ja hoidon laatua.

– Tietojen luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta hoitoosi osallistuvien terveydenhuollon yksiköiden välillä on mahdollista vain, jos olet antanut tähän suostumuksen. Voit antaa tai peruuttaa suostumuksen Omakannassa Suostumukset ja kiellot -osiossa tai asioimalla terveydenhuollossa, Kanta-palvelujen liiketoiminnan asiantuntija Mari Holmroos muistuttaa.

Tietojen luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta hoitoosi osallistuvien terveydenhuollon yksiköiden välillä on mahdollista vain, jos olet antanut tähän suostumuksen.

Potilastietojen luovutusta voit halutessasi rajata tekemällä kiellon Omakannassa tai terveydenhuollossa. Tiedot kirjanneessa yksikössä tiedot ovat aina käytössä.

Mistä voin tarkistaa, mitä tietoja minusta on tallennettu Kanta-palveluihin?

– Voit nähdä tallennetut hoitotietosi ja reseptisi Omakannasta. Omakanta on kansalaisen henkilökohtainen verkkopalvelu, jonka käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla, kertoo Holmroos.

Tietojen näkymistä Omakanta-palvelussa ei voi estää, mutta palvelun käyttö ei ole pakollista.

Lisäksi pystyt tarkistamaan Omakannasta saamasi informaatiot, antamasi suostumukset ja kiellot sekä tekemäsi hoito- ja elinluovutustatahdon.

Voivatko tietoni vuotaa Omakannan kautta?

Omakanta on kansalaisen oma verkkopalvelu, joka ainoastaan näyttää terveydenhuollon Kanta-palveluihin tallentamia tietoja käyttäjästä ja hänen lääkityksestään. Omakannalla ei siis ole omaa tietovarantoa.

– Voit myös itse huolehtia tietoturvasta kirjautumalla aina ulos Omakannasta, kun lopetat palvelun käytön. Tyhjennä myös selaimesi sivuhistoria ja välimuisti sekä sulje kaikki avoimet selainikkunat. Näin varmistat, etteivät samaa tietokonetta myöhemmin käyttävät pääse näkemään tietojasi, Mari Holmroos korostaa.

Voit myös itse huolehtia tietoturvasta kirjautumalla aina ulos Omakannasta, kun lopetat palvelun käytön. Tyhjennä myös selaimesi sivuhistoria ja välimuisti sekä sulje kaikki avoimet selainikkunat.

Voiko tietojani poistaa Kanta-palveluista?

Terveydenhuolto on lain mukaan velvoitettu tallentamaan potilaiden hoitotiedot Kanta-palveluihin. Et siis voi kieltää tietojesi tallentamista Kanta-palveluihin tai poistaa tietojasi sieltä. Tallennetut potilasasiakirjat hävitetään niiden lainmukaisen säilytysajan päätyttyä.

Jos havaitset tiedoissasi virheen, voit pyytää sen korjaamista tiedon kirjanneelta terveydenhuollon yksiköltä.

Kuka näkee Kanta-palveluihin tallennetut tietoni?

Kanta-palveluihin tallennettuja tietojasi saavat käsitellä vain terveydenhuollon ammattihenkilöt. Tietojesi katseleminen edellyttää heiltä työtehtävän mukaisia käyttöoikeuksia.

Lisäksi vaaditaan aina hoito- tai asiakassuhde sinuun ja antamasi suostumus. Kanta-palvelujen tietojen katselu vaatii aina terveydenhuollon toimihenkilöltä myös varmennekorttia. Kortin käytöstä jää aina merkintä tietoihin.

Käytännössä tietojasi katsotaan hoito- tai asiointitilanteessa, kuten lääkärin vastaanotolla tai kun haet apteekista reseptilääkettä.

Miten tarkistan, missä tietojani on käytetty?

– Omakannasta näet myös sen, missä ja milloin tietojasi on käytetty Kanta-palvelujen kautta. Näin pystyt helposti tunnistamaan, oletko asioinut kyseisessä sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä tai apteekissa mainittuna ajankohtana, Holmroos vastaa.

Miten pystyn selvittämään, kuka tietojani on käsitellyt?

Jos haluat selvittää, kuka yksittäinen henkilö on käsitellyt potilastietojasi terveydenhuollossa, tulee sinun pyytää tiedot siltä terveydenhuollon palvelunantajalta, jossa tiedot on kirjattu.

Omakannassa ei voida lain mukaan näyttää potilastietojen käsittelijän henkilötietoja.

Jos taas haluat tarkistaa, ketkä ovat katselleet reseptitietojasi, voit tehdä lokitietopyynnön Kelalle. Myös informointejasi, suostumuksiasi, kieltojasi ja tahdonilmaisujasi koskevat lokitiedot voit pyytää Kelalta.

Lue lisää