Sisältöjulkaisija

null Kanta-palveluissa 15.11.2020 havaittu häiriö on päättynyt

Kanta-palveluissa 15.11.2020 havaittu häiriö on päättynyt

Häiriötiedote Kirjoitettu 15.11.2020 Kaikki häiriötiedotteet

Kanta-palveluissa havaittu häiriö on päättynyt. Häiriö alkoi 15.11.2020 klo 00.00 ja päättyi 15.11.2020 klo 00.11. Häiriö koski ainakin seuraavia palveluita:
Potilastiedon arkisto
Tiedonhallintapalvelu
Kuva-aineistojen arkisto
Kysely- ja välityspalvelu
Sähköisten reseptien toimittaminen eri EU-maiden välillä
Omakanta: terveystiedot, suostumukset, kiellot ja tahdonilmaisut

Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.
Kelan Kanta-tuki
tekninentuki@kela.fi