Sisältöjulkaisija

null Sähköisen B-lausunnon käyttö yleistyy terveydenhuollossa

Sähköisen B-lausunnon käyttö yleistyy terveydenhuollossa

Blogi - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 05.01.2021 Kaikki blogit

Terveydenhuollon todistusten ja lausuntojen sähköistyminen nopeuttaa asiakkaan asioiden hoitoa ja voi tuoda terveydenhuollolle kustannussäästöjä. Järjestelmätoimittajia tarvitaan, jotta lomake saadaan käyttöön yhä laajemmin.

Sähköisten lomakkeiden avulla lääkärin allekirjoittama todistus tai lausunto arkistoituu Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon, josta se on nähtävissä terveydenhuollon ammattilaisille ja Omakannassa asiakkaalle itselleen. Todistuksen välitys Kelaan puolestaan nopeuttaa Kelan korvauskäsittelyä. Välitykseen tarvitaan asiakkaan suostumus.

Kaksi henkilöä keskustelee.

 

Sähköistyminen mahdollistaa entistä laadukkaammat ja yhteneväisemmät lausunnot sekä on tietoturvallinen tapa välittää lausuntoja. Lisäksi se helpottaa asiakkaan elämää.

Sähköisten todistusten ja lausuntojen välityksen ansiosta asiakkaan ei tarvitse enää itse toimittaa lääkärintodistuksia ja -lausuntoja Kelaan etuuskäsittelyä varten. Tämä edistää eri alueilla asuvien yhdenvertaisuutta ja nopeuttaa asiointiprosessia. 

Uusi sähköinen B-lausunto otettiin käyttöön loppuvuodesta 2016 Kelassa. Silti Kelaan saapui 2019 yli 550000 paperista B-lausuntoa ja vain 106 sähköistä B-lausuntoa. Tänä vuonna sähköistä B-lausuntoa on välitetty Kelaan jo 4845 kpl.  Jos yhä useampi terveydenhuollon organisaatio ottaisi käyttöön sähköisen B-lausunnon, niin myös lääkärit voisivat hyödyntää lausuntoa enemmän.

Yhteistestauksen ja käyttöönottokokeen roolit

Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon tallennettavia todistuksia ja lausuntoja on mahdollista välittää Kelaan, kun toiminnallisuus on otettu käyttöön potilastietojärjestelmässä. 

– Ennen kuin Kanta-palvelujen kautta voi alkaa välittämään todistuksia, tulee terveydenhuollon potilastietojärjestelmään toteuttaa tarpeelliset toiminnallisuudet, Kanta-palvelujen asiakkuusvastaava Tiina Rauhala kertoo.

Jotta potilastietojärjestelmällä voidaan alkaa tallentamaan ja välittämään tiettyä todistusta, sen on läpäistävä sekä yhteistestaus että käyttöönottokoe. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja käsittelevän tietojärjestelmän on täytettävä yhteentoimivuutta, tietoturvaa, tietosuojaa ja toiminnallisuutta koskevat olennaiset vaatimukset. Kelan koordinoima yhteistestaus on lakisääteinen velvollisuus A-luokan tietojärjestelmille. 

Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja käsittelevän tietojärjestelmän on täytettävä yhteentoimivuutta, tietoturvaa, tietosuojaa ja toiminnallisuutta koskevat olennaiset vaatimukset.

Käyttöönottokokeella varmistetaan, että tietojen tallennus Potilastiedon arkistoon varmasti onnistuu. Se on Kanta-palvelujen edellyttämä koe, joka tehdään terveydenhuollon organisaatioissa järjestelmäntoimittajan avustuksella. Käyttöönottokoe suoritetaan ainakin silloin, kun Potilastiedon arkistoon tallennetaan potilastietojärjestelmällä tietty todistus tai lausunto ensimmäistä kertaa ja aloitetaan välitys Kelaan.

Kun potilastietojärjestelmässä on tekninen valmius, yhteistestaus ja käyttöönottokoe suoritettu, organisaatiossa voidaan ottaa käyttöön todistuksen tallennus Kanta-palveluihin ja välitys Kelaan. 

Sähköiset lomakkeet yleistyvät 

Tiina Rauhala näkee, että sähköisten todistusten ja lausuntojen käyttö terveydenhuollossa lisääntyy tulevaisuudessa.

– Jotta tämä mahdollistuu, tarvitaan mm. teknisiä toteutuksia organisaatioiden potilastietojärjestelmiin. Tähän tarvitaan yhteistyötä järjestelmäntoimittajien, terveydenhuollon organisaatioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kesken, Rauhala toteaa. 

Sähköisten lomakkeiden hyödyt ovat selkeät niin terveydenhuollolle kuin loppuasiakkaallekin. 

Lue lisää

Lisätiedot järjestelmätoimittajille:

kanta@kanta.fi