Sisältöjulkaisija

null Sosiaalihuollon pilottiprojekti: ”On ilo olla eturintamassa”

Sosiaalihuollon pilottiprojekti: ”On ilo olla eturintamassa”

Blogi - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 09.03.2021 Kaikki blogit

Ensi- ja turvakotien liitto on ottamassa käyttöönsä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toisen vaiheen toiminnallisuuksia. Pilotointi järjestelmätoimittaja Netprocen kanssa on sujunut hyvin.

Kehittämispäällikkö Jussi Pulli Ensi- ja turvakotien liitosta ja toimitusjohtaja Tuomo Lesonen Netprocesta ovat silmin nähden tyytyväisiä: yhteistyö Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tiimoilta on edennyt ketterästi ja mainiosti.

Kaksi sosiaalihuollon ammattilaista keskustelee keskenään.

‒ Tulimme järjestelmäntoimittajana jo aikaisessa vaiheessa mukaan vuonna 2017 tekemään Kanta-integraatiota Ensi- ja turvakotien liitolle. Kun olimme jo ensimmäisessä vaiheessa, toinen vaihe oli luonteva jatkumo. Ominaisuuksien lisääminen oli näin helpompaa, kertoo Lesonen.

Vaikka vielä ei ole velvoittavaa lainsäädäntöä, Lesonen muistuttaa, että asiakastietolain uudessa lakiesityksessä sosiaalihuollon palvelunantajille tulee liittymisvelvoite Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.    

‒ Jos organisaatio lähtee nyt mukaan, se ehtii valmistautua riittävän ajoissa. Siinä vaiheessa, kun asia tulee pakolliseksi, ruuhkia voi olla odotettavissa.

Toiminnallisuudet käyttöön

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston voivat ottaa käyttöön julkiset ja yksityiset organisaatiot. Arkiston toiminnallisuudet toteutetaan vaiheittain.

‒ Olimme mukana Kelan pilottiprojektissa, jossa yhteistestauksin tarkasteltiin toiminnallisuuksien sujumista. Kaikki on sujunut hyvin, joten esimerkiksi rekisterinkäyttöoikeus ja rakenteinen kirjaaminen ovat nyt jatkossakin hyödynnettävissä, toteaa Pulli.

Lesonen kertoo, ettei testauksissa ollut mitään isompia pysähdyksiä. Jos haasteita tuli eteen, ne päästiin heti korjaamaan ja asiassa etenemään. Kanta-palveluiden tuki oli koko ajan apuna.

‒ Prosessi on selkeä ja pilotissa on kertynyt hyvää tietoa, joka on tärkeää jatkon kannalta.

Pullin mukaan pilotissa mukana ollut Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys on palveluntuottajana kokenut tärkeäksi liittyä Kanta-palveluihin. Siten täyttyvät myös palvelunjärjestäjien kilpailutuskriteerit. Kymsote ostaa palveluita Kymenlaakson yhdistykseltä.

‒ Meillä on 30 jäsenyhdistystä, jotka tuottavat sosiaalihuollon palveluita. Turvakoteja on 19 yhdistyksellä: nekin on tarkoitus yhdistää Kantaan ensi vuodenvaihteessa. Palveluntuottajilta vaaditaan tekoja, mutta onneksi innostusta riittää.

Asiakirjat turvassa yhdessä paikassa

Sosiaalihuollon palvelut ovat monimuotoisia, mutta Kanta-palvelujen kokonaisuus huomioi eri tarpeita.

‒ Yhteisessä kansallisessa arkistossa esimerkiksi rakenteellisella kirjaamisella on suuri merkitys niin palveluntuottajan kuin yksittäisen työntekijänkin näkökulmasta, miettii Pulli. 

Yhteisessä kansallisessa arkistossa esimerkiksi rakenteellisella kirjaamisella on suuri merkitys niin palveluntuottajan kuin yksittäisen työntekijänkin näkökulmasta.

Lesonenkin pitää yhdenmukaista kirjaamista tärkeänä kuin myös sitä, että asiakirjat pystyy tallentamaan keskitetysti ja turvallisesti yhteen paikkaan.

Netproce on ollut järjestelmäntoimittajana usealle sosiaalialan organisaatiolle – erilaiset palvelutehtävät ovat tulleet tutuiksi. Yrityksen päätuote on Valviran A-luokkaan rekisteröity asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Se mukautuu helposti eri sosiaalialan sektoreilla toimivien palveluntuottajien ja -järjestäjien vaatimuksia vastaavaksi kokonaisratkaisuksi.

Lesosen mukaan tarvitaan huolellista suunnittelua ja teknistä kompetenssia, mutta myös osaamista organisaatioilta.

‒ Laajaa teknistä kokonaisuutta ei ole tehty käyttäjän kiusaksi, joten loppukäyttäjä on koko ajan mielessä: sen lisäksi että järjestelmää on helppo käyttää, se täyttää kaikki vaatimukset.

Lisäksi käyttäjäystävällisyyttä on testattu ihan käytännössä: Pullin mukaan jäsenyhdistykset ovat olleet mukana kehitystyössä.

Hyödyllistä tietoa kaikille

Sekä Pulli että Lesonen kertovat kokevansa jaettua iloa ja innostusta siitä, että he ovat osaltaan päässeet kehittämään hyödyllisiä toimintoja.

‒ Olemme saaneet olla mukana tuottamassa hyvää tietoa, josta monet ihmiset hyötyvät jatkossa.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotot toteutetaan valtakunnallisesti aikataulutetuissa käyttöönottojaksoissa. Kun organisaatio on tehnyt päätöksen käyttöönoton ajankohdasta ja ilmoittautunut jaksolle, kannattaa osallistua myös koulutukseen. Toimintatapakoulutuksia järjestetään ennen jokaista käyttöönottojaksoa.

Lisätietoja