Sisältöjulkaisija

null Uusi käsikirja avaa Kanta-palvelut sosiaalihuollolle

Uusi käsikirja avaa Kanta-palvelut sosiaalihuollolle

Blogi - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 25.01.2021 Kaikki blogit

Sosiaalihuollon toimijat ovat saaneet tuekseen uuden Kanta-palvelujen sähköisen käsikirjan. Tarjolla on ajantasaista tietoa, ammatillisia määrittelyjä ja tietojärjestelmäpalveluihin liittyviä ohjeita.

Uuden käsikirjan tavoite on ollut selkeä: tarkoitus on koota yhteen kaikki se tieto, jota sosiaalihuollon toimijat tarvitsevat Kanta-palveluista.

Sosiaalihuollon henkilöstö keskustelee keskenään.

‒ Noin vuosi sitten päätimme yhdistää eri määrittelyjä ja koota niistä sähköisen käsikirjan. Aikaisemmissa ohjeissa ja julkaisuissa oli paljon päällekkäistäkin tietoa. Viime kevään ja kesän aikana tiivistimme ja täydensimme sekä kokosimme ja yhtenäistimme määrittelyjä ja ohjeita, kertoo erityisasiantuntija Antero Lehmuskoski THL:n tietopalveluista. 

Kanta-palvelujen liiketoiminnan asiantuntija Jaana Nissilän mukaan asiakkailta on tullut aiemmin palautetta siitä, että tiedon löytäminen on ollut joskus haastavaa. Tietoa ja ohjeita on ollut sivuilla paljon, ja sitä on ollut sekä Kanta.fi:ssä että THL:n sivuilla. 

‒ Nyt käsikirjaan on pyritty kokoamaan yksiin kansiin kaikki se tieto, jota sosiaalihuollon toimijat tarvitsevat liittyessään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Mielellämme otamme asiakkailta vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia käsikirjasta, Nissilä sanoo. 

Ensimmäinen versio käsikirjasta julkaistiin syyskuussa 2020. Sen jälkeen siihen on tehty vielä pieniä muutoksia. 

‒ Tarkentavaa määrittelytyötä tehdään koko ajan ja aineistoa päivitetään tiheästi. Käyttäjiltä on tullut erittäin myönteistä ja kiitollista palautetta: heidän mielestään on hyvä, että ajantasainen tieto löytyy yhdestä paikasta, Lehmuskoski toteaa. 

Tietoa sosiaalihuollolle, järjestelmätoimittajille ja ICT-palvelujen tuottajille 

Lehmuskosken mukaan käsikirjassa on pyritty huomioimaan eri käyttäjäryhmien tarpeet. Käsikirja palvelee niitä sosiaalihuollon palvelunantajia, jotka valmistelevat liittymistä tai ovat jo liittyneet Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. 

Lisäksi käsikirja antaa teknisluonteista tietoa tietojärjestelmätoimittajille ja ICT-palvelujen tuottajille sekä kertoo, mitä arkiston käyttö edellyttää. 

‒ Kunnat ja yksityiset palveluntuottajat eli sosiaalihuollon ammattihenkilöt saavat tietoa siitä, miten pitää toimia. Käsikirjassa kuvataan, miten esimerkiksi asiakirjoja ja työntekijöitä liitetään järjestelmään, mitä koodistoja tai luokitteluja käytetään, sekä miten palvelu- ja työtehtäviä määritellään. Käyttöönoton lisäksi mukana on prosessien kuvausta. 

Käyttäjiltä on tullut kiitollista palautetta: on hyvä, että ajantasainen tieto löytyy yhdestä paikasta. 

Käsikirjassa avataan myös sosiaalihuollon maailmaa ja kuvataan, miten asiakastietoja kirjataan, käsitellään ja arkistoidaan. 

‒ Aineisto avaa sekä toiminnan sisältöä että siihen liittyvien asiakastietojen teknistä hallintaa. Tiedot liittyvät aina johonkin toimintaan. Käsikirja on tarpeellinen asiakastyön kannalta, toteaa Lehmuskoski. 

Digikäsikirja päivittyy tarvittaessa 

Tiedonhallinnan kehittämisen tavoitteena on valtakunnallisesti, että asiakastiedot ovat tarvittaessa käytettävissä kaikkialla, missä sosiaalihuollon asiakasta palvellaan. Käsikirja palvelee tätä tavoitetta. 

‒ Tieto on ajantasaista, kattavaa ja yhteensopivaa. Asiat on kuvattu aiempaa täsmällisemmin, ymmärrettävämmin ja yhdenmukaisemmin. 

Lehmuskoski toteaa, että tiedonhallinnan teemoista tulee paljon kysymyksiä. 

‒ Ne auttavat tarkentamaan kentälle jaettavaa informaatiota: tieto välitetään käsikirjassa eteenpäin muidenkin avuksi. Sähköistä käsikirjaa on helppo ylläpitää ja päivittää tarvittaessa. Se on myös avoin kaikille. 

Digitaalinen käsikirja on liki 180-sivuinen, joten parhaiten sitä voi käyttää verkossa ja tutustua oman tehtäväkenttänsä asioihin. Tarvittaessa sen voi tulostaa, mutta päivityksiä kannattaa silti seurata. 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto alkoi vuonna 2018. Tällä hetkellä arkistoon liittyminen on vielä vapaaehtoista, mutta uudistuvassa asiakastietolaissa tullaan säätämään liittymisen takarajoista, jotka koskevat sekä julkisia että yksityisiä sosiaalihuollon organisaatioita. 

Käsikirjan sisältö tarjoaa sosiaalihuollon toimijoiden tarvitsemaa tarpeellista tietoa Kanta-palveluista ja liittymisen edellytyksistä.  

Käsikirja on laadittu THL:n ja Kelan Kanta-palvelujen yhteistyönä. 

Lue lisää:

Lisätietoja:

  • kanta@kanta.fi (Kanta-palvelut, käyttöönottojen tuki ja ohjaus, määrittelyt ja tekniset ohjeet)
  • sotetiedonhallinta@thl.fi (kirjaaminen sosiaalihuollossa, tiedonhallinnan kehittäminen, sosiaalihuollon toimintaympäristö ja palvelutuotanto, asian- ja asiakkuudenhallinta, asiakasasiakirjat, henkilörekisterit, käytönhallinta, Omakannan tietosisältö)