Sisältöjulkaisija

null Huoltaja näkee tulevaisuudessa Omakannasta myös yli 10-vuotiaan lapsen tiedot – muutos voimaan aikaisintaan lokakuussa 2020

Huoltaja näkee tulevaisuudessa Omakannasta myös yli 10-vuotiaan lapsen tiedot – muutos voimaan aikaisintaan lokakuussa 2020

Tiedote - Kansalaiset Kirjoitettu 10.07.2020 Kaikki tiedotteet

10 vuoden ikäraja poistuu vaiheittain eri puolilla Suomea, aikaisintaan lokakuussa 2020. Tarkka aikataulu riippuu siitä, milloin terveydenhuollon yksikkösi toteuttaa muutokset potilastietojärjestelmään.

Tällä hetkellä huoltaja voi nähdä Omakannassa alle 10-vuotiaan lapsen tiedot. Yli 10-vuotiaiden tiedot huoltaja saa pyytämällä ne terveydenhuollosta eli esimerkiksi siitä terveyskeskuksesta, jossa on asioinut lapsen kanssa.

Muutos tulee voimaan vaiheittain

Ennen kuin yli 10-vuotiaiden tietoja voidaan näyttä huoltajille Omakannassa, terveydenhuollon on tehtävä  muutoksia potilastietojärjestelmiin ja koulutettava henkilöstö tietojen kirjaamiseen. Kanta-palvelut tukee terveydenhuoltoa, jotta muutokset saadaan valmiiksi mahdollisimman pian ja käyttöön vaiheittain eri puolilla maata.

Huoltajalle eivät näy tulevaisuudessakaan ne yli 10-vuotiaan potilastiedot, jotka on kirjattu ennen kuin laajempi lapsen puolesta asioiminen Omakannassa tulee käyttöön.

Nuorten itsemääräämisoikeus varmistetaan

Kaikissa tilanteissa on varmistettava, että lasten ja nuorten itsemääräämisoikeus toteutuu. Siksi kaikkien alaikäisten tietoja ei voida automaattisesti näyttää Omakannassa huoltajalle.

Alaikäisellä on oikeus päättää tietojensa näyttämisestä huoltajalleen, jos hänet on terveydenhuollossa arvioitu kypsäksi päättämään hoidostaan. Ammattilainen tekee arvion erikseen jokaisella käynnillä tai hoitojaksolla ja kirjaa potilastietojärjestelmään, salliiko päätöskykyinen nuori tietojensa luovuttamisen huoltajille.

Suuri osa kypsäksi arvioiduista nuorista haluaa huoltajiensa näkevän tiedot. On kuitenkin tilanteita, joissa nuorella on perusteltu syy kieltää tietojensa näkyminen.

Lisätietoja:

asiakaspalvelu@kanta.fi