Sisältöjulkaisija

null Kanta-palvelujen käyttömaksut vuonna 2020

Kanta-palvelujen käyttömaksut vuonna 2020

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 30.12.2019 Kaikki tiedotteet

Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksut peritään Kanta-palveluihin liittyneiltä palvelujen antajilta ja apteekeilta. Maksut peritään kaksi kertaa vuodessa.

Käyttömaksut vuonna 2020:

  • Apteekeilta perittävä käyttömaksu on 0,048 euroa / toimitettu sähköinen lääkemääräys.
  • Julkiselta terveydenhuollolta perittävä käyttömaksu on 2,196 euroa kutakin kunnan asukasta kohti.
  • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,371 euroa / laadittu sähköinen lääkemääräys.
  Laskutusjakso Eräpäivä
Apteekit

1.1.–30.6.2020
1.7.–31.12.2020

30.9.2020
28.2.2021
Julkinen terveydenhuolto kahdessa tasasuuruisessa erässä
kahdessa tasasuuruisessa erässä
30.3.2020
31.12.2020
Yksityinen terveydenhuolto 1.1.–30.6.2020
1.7.–31.12.2020
30.9.2020
28.2.2021

Maksuilla katetaan Kanta-palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset

Maksuilla katetaan Kanta-palvelujen ylläpitokustannukset sekä Väestörekisterikeskuksen (1.1.2020 alkaen Digi- ja väestötietoviraston) tuottamat varmennepalvelut. Potilaan tiedonhallintapalvelun ja valtakunnallisen arkistointipalvelun ylläpitokustannukset peritään niitä käyttäviltä terveydenhuollon palvelujen antajilta.

Sähköisen lääkemääräyksen ja sen toimitustietojen tallentamisesta sekä reseptikeskuksen, reseptiarkiston ja lääketietokannan käytöstä peritään palvelun tuottamiskustannuksia vastaava maksu. Laadittu sähköinen lääkemääräys tarkoittaa yhtä määrättyä lääkettä. Käyttömaksuna laskutetaan myös mitätöidyt sähköiset lääkemääräykset.

Käyttömaksun suuruudesta määrätään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1054/2019). Vuoden 2020 käyttömaksut perustuvat palvelujen käytön ennusteeseen.

Vuoden 2018 käyttömaksujen ylijäämät on otettu huomioon vuoden 2020 käyttömaksujen määrittelyssä. Vuoden 2019 käyttäjämaksujen yli- tai alijäämä otetaan huomioon vuonna 2021.

Laskutustiedot voi päivittää Ekstranetissä

Laskutusosoitteet on poimittu Kanta-palvelujen asiakasrekisteristä. Tarvittaessa voitte päivittää laskutus- ja muut yhteystietonne Kanta-palvelujen Ekstranetin kautta. Kanta Ekstranetissä on saatavissa laskuerittelyt yksityiselle terveydenhuollolle.

Lisätietoja