Sisältöjulkaisija

null Katsaus Kanta-vuoteen 2020 – digipalvelujen tärkeys korostui

Katsaus Kanta-vuoteen 2020 – digipalvelujen tärkeys korostui

Tiedote Kirjoitettu 16.02.2021 Kaikki tiedotteet

Kanta-palvelujen käyttäjämäärä jatkoi kasvuaan 10-vuotisjuhlavuonna. Sähköisesti tarjottavien palvelujen merkitys korostui koronaviruksen myötä.

Kanta tuottaa digipalveluja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille sekä kansalaisille. Niin julkinen kuin yksityinen terveydenhuolto tallentavat potilastiedot Kantaan. Vuonna 2020 Potilastiedon arkistoa käytti 12 000 terveydenhuollon toimijaa.

Myös sosiaalihuollon tiedot tulivat laajemmin osaksi Kantaa. Joulukuuhun 2020 mennessä yli puolet alan julkisista toimijoista oli liittynyt Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Omakannan käyttö oli vilkasta

Omakanta on kansalaisen ikkuna omiin terveystietoihin. Palvelu täytti vuonna 2020 kymmenen vuotta. Kävijöitä sillä oli vuoden aikana yhteensä 2,7 miljoonaa –  lähes 15 % enemmän kuin 2019. Lokakuussa 2020 tehtiin Omakannan kaikkien aikojen kuukausiennätys: 982 000 eri kävijää.  Käyntejä Omakannassa oli vuonna 2020 yhteensä 29,4 miljoonaa. Lukema kasvoi 40 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Omakannan kävijä- ja käyntimääriä lisäsi koronatestitulosten tarkastelu. Pandemian aikana digipalvelut ovat parhaimmillaan helpottaneet terveydenhuollon kuormitusta.

Rajat ylittävä resepti laajeni

Suomalaiset reseptit laaditaan nykyisin lähes kokonaan sähköisinä. Vuoden 2020 aikana kirjoitettiin 26,4 miljoonaa sähköistä reseptiä ja Omakannasta lähetettiin yli 3,1 miljoonaa uusimispyyntöä.

Rajat ylittävän reseptin toiminta laajeni myös poikkeusvuonna. Suomalaisella sähköisellä reseptillä lääkkeitä voi nyt ostaa Virosta, Kroatiasta ja Portugalista. Suomesta lääkkeitä voi ensimmäisenä ostaa virolaisilla resepteillä, ja syksyllä 2020 ulkomaisen sähköisen reseptin käyttö Suomessa laajeni myös kroatialaiseen ja portugalilaiseen reseptiin.

Kannan avainluvut 2020: Omakannan käyttäjiä 2,7 miljoonaa, käyntejä 29,4 miljoonaa. 26,4 miljoonaa määrättyä sähköistä reseptiä, 3,1 miljoonaa reseptin uusimispyyntöä Omakannassa. Potilastiedon arkistolla 12000 käyttäjää.

 

Alaikäisen puolesta asiointiin muutoksia

Ensimmäiset huoltajat ovat voineet lokakuusta 2020 alkaen nähdä myös yli 10-vuotiaan tiedot Omakannassa. Laajempi asiointi yli 10-vuotiaan puolesta mahdollistuu sitä mukaa kuin terveydenhuollon organisaatiot tekevät muutoksia järjestelmiinsä.

Kanta.fihin julkaistiin nuorille uusi osio, joka tarjoaa faktoja Omakannasta ja avaa alaikäisen puolesta asioinnin muutosta nuorten omalla kielellä. Alaikäisiä Omakannan käyttäjiä vuonna 2020 oli noin 53 000 – 63 % enemmän kuin vuonna 2019.

Kansallisia vastuita uudistettiin

Kanta-palveluja kehitetään Kelan, THL:n ja STM:n yhteistyönä. Kanta-palvelujen työnjakoa päivitettiin vuonna 2020. Käyttöön otettiin uusi toimintamalli, jossa Kelaan siirtyi vastuu mm. Kannan kehittämishankkeiden koordinoinnista, käyttöönottojen tukemisesta ja koulutusten järjestämisestä.

Kanta.fi on arvostettu verkkobrändi

Kanta.fi on Kanta-palvelujen tärkein media. Vuonna 2020 verkkopalvelu sijoittui Taloustutkimuksen verkkobränditutkimuksessa sijalle 2 – korkeammalle kuin esimerkiksi Google ja Yle. Sijoitus nousi yhdellä vuodesta 2019. Kanta.fissä oli vuoden 2020 aikana 31,4 miljoonaa käyntiä.

Lisätietoja

  • Asiakaspalvelu kansalaisille: asiakaspalvelu@kanta.fi
  • Lisätietoja ammattilaisille: kanta@kanta.fi