Sisältöjulkaisija

null Omakannan ja kanta.fin saavutettavuutta parannetaan edelleen

Omakannan ja kanta.fin saavutettavuutta parannetaan edelleen

Tiedote - Kansalaiset Kirjoitettu 28.09.2020 Kaikki tiedotteet

Verkkopalveluihin on tehty parannuksia, mutta kaikilta osin ne eivät vielä ole saavutettavia. Asiakkaat voivat antaa palautetta saavutettavuudesta ja auttaa siten verkkopalveluiden kehittämisessä.

Omakannan ja kanta.fin saavutettavuutta on viimeisen vuoden aikana kehitetty ja palveluihin on tehty useita parannuksia. Kanta.fi on suurelta osin saavutettava ja Omakanta osittain saavutettava. Tarkemmat tiedot löytyvät saavutettavuusselosteista.

Vaikka paljon on jo tehty, kaikkea ei ole saatu valmiiksi. Työtä ovat hidastaneet tarvittavien muutosten Tsuuri määrä, eri aikakausien tekniikat ja laaja kirjo sekä se, että henkilöstön laajaan kouluttamiseen on kulunut paljon aikaa. Tavoitteena on, että verkkopalvelut ovat täysin saavutettavia vuoden 2021 loppuun mennessä.

Haluatko antaa saavutettavuuspalautetta?

Asiakkaat voivat antaa Kanta-palveluille palautetta saavutettavuudesta ja auttaa siten kehittämään verkkopalveluita. Palautetta voi lähettää osoitteeseen tekninentuki@kanta.fi.

Lue lisää