Sisältöjulkaisija

null Onko organisaatiosi valmiina uuteen asiakastietolakiin?

Onko organisaatiosi valmiina uuteen asiakastietolakiin?

Tiedote Kirjoitettu 06.08.2020 Kaikki tiedotteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietolaki on uudistumassa keväällä 2021. Ministeriö kehottaa sote-organisaatioita ja tietojärjestelmätoimittajia varautumaan lain ripeään toimeenpanoon. Ensivaiheessa valmistaudutaan tietojen luovutuksen muutoksiin.

Jos uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä vahvistetaan, se aiheuttaa muutoksia tietojen luovutuksiin Kanta-palveluissa. Jatkossa tiedot liikkuvat automaattisesti terveydenhuollon yksiköiden välillä sekä sosiaalihuollon organisaatiosta toiseen, ellei asiakas kiellä tietojen luovuttamista.

Lisäksi uusi asiakastietolaki vaikuttaa sosiaalihuollon tietojen tallentamiseen sekä asiakkaiden omien hyvinvointi- ja aktiivisuustietojen laajempiin käyttömahdollisuuksiin.

Laki syksyllä eduskuntaan, koulutukset marraskuussa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) painottaa, että tietojen luovutuksen muutos edellyttää nopeaa toimeenpanoa. Ensivaiheessa terveydenhuollossa käytettävät tietojärjestelmät päivitetään vastaamaan lain tuomia muutoksia. Terveydenhuollon organisaatiot ottavat päivitetyt järjestelmät käyttöönsä ja kouluttavat henkilöstön uuteen toimintamalliin. Siirtymäaikaa tukevat myös Omakantaan toteutettavat uudet ominaisuudet ja Kelan toteuttama väliaikainen ammattilaisten käyttöliittymä informointien ja kieltojen tallennukseen.

Tämänhetkisen arvion mukaan lakiesitys annetaan eduskunnalle syksyllä 2020. Kela ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollolle koulutustilaisuuksia marraskuun aikana ja tuottavat sote-organisaatioiden käyttöön kattavat ohjemateriaalit. 

  • Syksy 2020: Lakiesitys annetaan eduskunnalle. Eduskunta päättää lain hyväksymisestä.
  • Marraskuu 2020: Kela ja THL järjestävät tietojen luovutusten muutoksista koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollolle.
  • Tammikuu 2021: Sote-ammattilaiset alkavat antaa uutta informointia asiakkaille vanhan informoinnin rinnalla. Myös Omakannassa informoidaan asiakkaita.
  • Huhtikuu 2021: Uuden asiakastietolain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2021.

Lain toimeenpanon aikataulua päivitetään, jos lainsäädäntöprosessiin tai lakiesitykseen tulee muutoksia. 

Kela vastaa asiakkaille tarkoitetun viestintä- ja informaatiomateriaalin tuottamisesta Omakantaan, kanta.fi-verkkopalveluun sekä sote-ammattilaisten käyttöön.

Lisätietoja