Sisältöjulkaisija

null Potilastiedon arkiston palvelutapahtumaa kehitetään – osallistu verkossa 7.10.

Potilastiedon arkiston palvelutapahtumaa kehitetään – osallistu verkossa 7.10.

Tiedote Kirjoitettu 26.08.2020 Kaikki tiedotteet

Kela ja THL kutsuvat potilastietojärjestelmien käyttäjät ja kehittäjät osallistumaan Kanta-palvelujen kehittämistyöhön. Tavoitteena on vastata paremmin terveydenhuollon ammattilaisten tarpeisiin.

Potilastiedon arkisto kytkee yhteen käynnin tai hoitojakson asiakirjat ja prosessitapahtumat. Palvelutapahtuma on ollut tähän asti tekninen tietorakenne, eikä siihen ole liittynyt esimerkiksi luokittelutietoja tai hoidon syytä kuvausta. Nyt palvelutapahtumaa halutaan kehittää niin, että se palvelee paremmin terveydenhuollon ammattilaisia.

Tule mukaan yhteistyötilaisuuteen

Kansaneläkelaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat valmistelleet palvelutapahtuman kehittämisen vaihtoehtoja. Yhteisiä läpikäyntejä järjestetään terveydenhuollon toimijoille ja järjestelmätoimittajille syksyn 2020 aikana. Mukaan toivotaan eri alojen asiantuntijoita.

Ensimmäinen yhteistyötilaisuus pidetään etäyhteydellä keskiviikkona 7.10. 2020 kello 13–16. Osallistumislinkki ja materiaalit lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuuden ajankohtaa. Jos tilaisuuden osallistujamäärä täyttyy, Kela valitsee osallistujat ja järjestää tarvittaessa toisen tilaisuuden.

Tavoitteena selkeys ja yhdenmukaisuus

Tavoitteena on, että palvelutapahtumien käyttö on selkeää ja yhdenmukaista eri palvelunantajilla ja eri potilastietojärjestelmissä. Näin tiedonvaihto sujuu ongelmitta. Yksittäiset käynnit ja muut hoidolliset prosessitapahtumat halutaan liittää paremmin hoitokokonaisuuksiin. 

Hoitokokonaisuuksille ja yksittäisille käynneille on tarve lisätä niitä paremmin kuvaavia tietoja, jotta terveydenhuollon ammattilainen voi helposti valita oikean kirjauskohteen. Lisättävinä tietoina voivat olla esimerkiksi hoidon syy ja käynnin tyyppi. 

Myös tiedon toisiokäytöllä ja tilastoinnilla on tarpeita palvelutapahtuman kehittämiselle. Tavoitteena on siirtää muun muassa tilastoinnin tarvitsemaa tiedonkeruuta niin, että se voidaan tehdä Potilastiedon arkiston tietojen pohjalta. Näin voidaan seurata esimerkiksi hoitoon pääsyä.

Lisätietoja:

kanta@kanta.fi