Sisältöjulkaisija

null Resepti-palvelun palvelukuvaus on päivitetty

Resepti-palvelun palvelukuvaus on päivitetty

Tiedote Kirjoitettu 06.04.2020 Kaikki tiedotteet

Resepti-palvelun palvelukuvausta on päivitetty Rajat ylittävällä resepti -palvelulla ja Tiedonhallinta-palvelulla. Lisäksi on tehty pienempiä tekstikorjauksia.

Päivitetty palvelukuvaus astuu voimaan 20.4.2020 muilta osin paitsi Rajat ylittävä resepti -palvelun suomalaisissa apteekeissa tapahtuvien toimitusten osalta, jonka voimaantulosta tiedotetaan erikseen.

Nykyisiltä asiakkailta ei edellytetä toimenpiteitä uuden palvelukuvauksen hyväksymiseksi. Resepti-palvelun käyttöönottanut asiakas hyväksyy uuden palvelukuvauksen jatkamalla Resepti-palvelun käyttöä. Jos asiakas ei hyväksy palvelukuvausta, hän voi milloin tahansa irtisanoa Resepti-palvelun käytön. 

Resepti-palvelun palvelukuvauksen muutokset

  • Palveluihin on lisätty Rajat ylittävä resepti -palvelu sekä Tiedonhallinta-palvelu.
  • Resepti-palvelun toiminnallisuudet apteekki- ja potilastietojärjestelmissä on muutettu taulukkomuodosta tekstimuotoon sekä tehty tekstikorjauksia.
  • Tarkennettu palvelun lopettamisilmoituksen jättämisen aikaa ennen käytön lopettamista.
  • Täydennetty lukua "Reseptikeskuksen tietojen käytön seuranta ja valvonta" asiakkaan raportointi- ja ilmoitusvelvollisuudella.

Päivitetty palvelukuvaus (pdf)


Kela, Kanta-palvelut

kanta@kanta.fi