Resepti-palvelu apteekissa

Resepti-palvelu apteekissa

Apteekissa reseptejä käsitellään apteekkijärjestelmässä, joka hakee reseptit Reseptikeskuksesta ja tallentaa apteekin tekemät toimitusmerkinnät.

Apteekki tallentaa häiriö- ja poikkeustilanteissa laaditut paperiset ja puhelinreseptit Reseptikeskukseen toimittamisen yhteydessä.

Asiakas voi hakea lääkkeensä potilasohjeella, yhteenvetotulosteella, Kela-kortilla tai henkilöllisyystodistuksella. Potilasohje ei ole resepti, vaan käyttöohje sillä määrätyn lääkkeen käyttämiseen. 

Asiakas voi pyytää lääketoimituksen jälkeen resepteistään yhteenvedon apteekista. Siitä selviää mm. kuinka paljon reseptissä on lääkettä vielä jäljellä.

Reseptin voi myös uudistaa apteekissa. Uudistamispyynnön mukana menevät lääkkeen määrääjän tarvitsemat tiedot uusimista varten. Jos asiakas haluaa saada tiedon uudistetusta reseptistä tekstiviestillä, kirjataan hänen matkapuhelinnumeronsa järjestelmään apteekissa. 

Reseptikeskusta käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt yksilöidään toimikortilla. Kaikki Reseptikeskukseen tehtävät käynnit ja tallennukset vahvistetaan sähköisellä allekirjoituksella. Farmaseutilla ja proviisorilla on samanlaiset oikeudet käyttää Reseptikeskusta. Farmasian opiskelijan oikeudet ovat rajoitetummat: hän voi hakea tietoja Reseptikeskuksesta, mutta ei allekirjoittaa reseptejä tai toimituksia. Apteekin muulla henkilökunnalla ei ole oikeuksia Reseptikeskuksen käyttöön.

Reseptin elinkaari

Lääkkeen määrääjän kirjoittama resepti on toimittamaton siihen asti, kunnes apteekki tekee siihen toimituksen. Sen jälkeen resepti on joko osittain tai kokonaan toimitettu. Yleensä reseptit ovat voimassa 24 kuukautta. Poikkeustilanteissa apteekki voi toimittaa lääkettä vielä vanhenemispäivän jälkeen kuukauden ajan. 

PKV- ja huumausainereseptit sekä potilaskohtaiset erityisluvan vaativat reseptit ovat voimassa 12 kuukautta. Biologiset lääkkeet ovat myös voimassa 12 kuukautta. Puhelinreseptit ovat voimassa kolme kuukautta. Lääkkeen määrääjä voi määrätä reseptille myös lyhyemmän voimassaoloajan. 

Biologinen lääke sisältää yhtä tai useaa biologista vaikuttavaa ainetta. Biologisia lääkevalmisteita ovat esimerkiksi rokotteet, verivalmisteet ja allergeenit, ja niitä käytetään muun muassa diabeteksen ja reuman hoitoon. Biosimilaari on lääke, joka sisältää saman vaikuttava aineen kuin alkuperäinen biologinen lääke. Se on yhtä tehokas ja turvallinen, kuin sen viitevalmiste.

Reseptin mitätöinti

Vanhentuneet reseptit mitätöidään Reseptikeskuksessa automaattisesti sen jälkeen, kun niihin ei voi enää tehdä toimitusta. Myös kuolleiden henkilöiden reseptit mitätöidään. Toimittamattoman tai osittain toimitetun reseptin voi mitätöidä myös lääkkeen määrääjä tai apteekki yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. 

Sivua päivitetty 5.1.2024