Sisältöjulkaisija

Lääketietokanta: Yhtenäiset lääketiedot helpottavat lääkkeen määräämistä

Blogi - Ammattilaiset Kirjoitettu 30.08.2018 Kaikki blogit

Ammattilaisten käyttöön tarkoitettu Kanta-palvelujen Lääketietokanta sisältää ajantasaiset tiedot lääkkeistä. Entä jos valmiste ei kuitenkaan näy järjestelmässä?

Kelan Kanta-palvelujen Lääketietokanta on ammattilaisille tarkoitettu palvelu, joka sisältää ajantasaiset tiedot lääkkeistä. Lääketietokanta sisältää tarvittavat tiedot lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen. Lääkkeen perustietojen lisäksi tietokannassa on tiedot muun muassa lääkkeen hinnasta, korvattavuudesta ja keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista.

”Lääketietokannassa on myyntiluvallisten lääkkeiden lisäksi tiedot määräaikaisista erityislupavalmisteista sekä korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista”, täydentää Lääketietokannan asiakkuusvastaava Katriina Köli.

Kaikki terveydenhuollon yksiköt ja apteekit voivat käyttää Lääketietokannan tietoja. Palvelua tuottaa ja ylläpitää Kela. Lääketietokannan tiedot tulevat eri lähteistä: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta, Lääkkeiden hintalautakunnasta (Hila), Kelasta sekä lääkkeiden hintatiedot lääkeyrityksiltä. Lääketietokannan teknisenä ylläpitäjänä toimii Lääketietokeskus Oy.

Mitä hyötyä Lääketietokannasta on?

Lääketietokanta otettiin käyttöön vuonna 2010 samanaikaisesti sähköisen reseptin kanssa. Aiemmin terveydenhuollossa oli käytössä kattavuudeltaan hyvin eritasoisia lääkerekisterejä, joissa saattoi osittain olla myös vanhentunutta tietoa. Sähköiseen reseptiin siirtyessä todettiin tarve yhdelle kansalliselle lääketietokannalle, jotta kaikilla olisi saatavilla ajantasaiset ja yhteneväiset tiedot lääkkeistä.

”Tietokanta tulee päivittää kahdesti kuussa, aina jokaisen kuun 1. ja 15. päivä. Terveydenhuollossa on tosin välillä edelleen ongelmana se, että Lääketietokantaa ei ole päivitetty. Silloin lääkäri saattaa esimerkiksi määrätä valmistetta, joka ei enää ole markkinoilla, tai lääkäri saattaa ihmetellä, miksi potilastietojärjestelmässä ei näy jotakin uutta lääkettä”, Köli kertoo.

Lääketietokanta mahdollistaa myös sen, että lääketiedot saadaan tallennettua rakenteellisesti resepteille. Kun kaikki lääketiedot ovat saatavilla yhteneväisessä muodossa, voidaan esimerkiksi ohjelmallisesti tarkastaa, onko potilaalla päällekkäisiä tai yhteensopimattomia lääkkeitä.

Lääketietokanta 2020 – mitä luvassa?

Lääketietokantaa kehitetään järjestelmällisesti, ja seuraava vaihe on vuonna 2020. Silloin on tarkoitus muuttaa koko Lääketietokannan rakenne.

”Rakenteessa halutaan vähentää toisteisuutta. Tietokantaa muutetaan niin, että sinne tulevat erikseen pakkaus-, valmiste- ja lääkeainetasot. Nykyisessä tietokannassa esimerkiksi valmistetiedot toistuvat saman valmisteen erikokoisissa pakkauksissa. Tulossa on myös uusia tietoja, esimerkiksi paljon kaivatut tiedot pidempiaikaisista lääkkeiden saatavuushäiriöistä.”

Lisäksi tietoa rakenteistetaan entistä enemmän ja samalla otetaan käyttöön uusia koodistoja, millä pyritään parantamaan tiedon laatua ja hyödynnettävyyttä. Lääketietokannan kehittämisessä pyritään myös siihen, että jatkossa otetaan entistä enemmän käyttöön kansainvälisiä standardeja ja koodistoja.

Mitä pitää tehdä, jos lääkevalmiste ei näy potilastietojärjestelmässä?

  • Lääketietokanta tulee päivittää kuun 1. ja 15. päivä. Yleensä valmisteen puuttuminen johtuukin siitä, että omassa yksikössä tietokannan päivittäminen on epäonnistunut. 
  • Kelan Lääkehaku-palvelusta voi aina tarkistaa, onko lääkevalikoima sama kuin omassa järjestelmässä: https://www.kela.fi/laakehaku
  • Jos epäilee, että omassa järjestelmässä tiedot näkyvät väärin, tulisi ottaa yhteyttä oman yksikkönsä it-tukeen.