Sisältöjulkaisija

Potilastiedon vapaata liikkuvuutta kohti

Blogi - Ammattilaiset Kirjoitettu 18.08.2017 Kaikki blogit

Sote-uudistuksen myötä kansalaiset voivat valita, käyttävätkö he julkisia vai yksityisiä terveyspalveluita. Kanta-palvelujen Potilastiedon arkisto palvelee kaikkia asiakkaita.

Potilastiedon arkisto ja Kanta-palvelut yleisemminkin ovat se liima, joka sitoo yhteen sote-uudistuksen digitaalisen puolen. Potilastiedon arkisto on se tärkein komponentti, sillä sieltähän ne hoitoon liittyvät tiedot löytyvät kaikkien käyttöön”, tiivistää sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Jari Porrasmaa.

Porrasmaa työskentelee STM:n digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikössä, joka vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurista. Hän on ollut Kanta-palvelujen kehittämisessä mukana alusta saakka, noin vuosikymmenen ajan. Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuri on Porrasmaata eniten työllistävä projekti ja lisäksi hän toimii useissa sote-uudistukseen liittyvissä valmisteluryhmissä.

“Tavoitteena on, että potilastieto kulkisi asiakkaan mukana kokonaisuudessaan ja kaikkialle. Kanta-palvelut tarjoavat tähän hyvän pohjan, sillä julkinen sektori on jo täysin liittynyt palvelun käyttäjäksi.”

“Yksityinen sektorikin on jo mukavan kattavasti mukana. Suurimmat toimijat ovat jo tulleet mukaan palveluun.”

Porrasmaa kiittelee uusia, ketteriä ratkaisuja, jotka ovat tehneet potilastietojärjestelmään liittymisestä kustannustehokkaampaa myös pienemmille yksityisille hoitoalan toimijoille.

“Askelmerkit ja kokonaiskuva näyttävät oikein hyviltä! Uskon, että tulemme saamaan valinnanvapauden tuloon mennessä yksityisetkin toimijat kattavasti mukaan Potilastiedon arkistoon.”

Porrasmaa kertoo, että nyt työtä tehdään ahkerasti sen eteen, että muunkinlaiset asiakastiedot saataisiin mukaan Kanta-järjestelmiin. Näin myös sosiaalihuollon palvelut saadaan kokonaisuuteen paremmin mukaan. Valinnanvapauteen tarvitaan myös uusia palveluita. Kelan on tarkoitus toteuttaa maakunnan ja sen sote-tuottajien välillä maksatusratkaisu ja tämän pohjaksi tarvittavat seurantapalvelut. Tietovirtojen kytkeytyessä rahavirtoihin, on tiedon kulun varmistaminen jatkossa myös tuottajien intresseissä.

“Kannan avulla yksityinen ja julkinen hoito saadaan nivottua yhteen ja toimivaksi kokonaisuudeksi.”

Porrasmaa näkee, että sekä Potilastiedon arkiston että Kanta-palvelujen kehitystä yleisemminkin ajavat asiakkaiden tarpeet ja toiveet.

“Olennainen kirittäjä koko järjestelmän kehityksen kannalta on se, että asiakkaat toivovat ja olettavat että heidän tietonsa menevät Potilastiedon arkistoon ja ovat sitä kautta koko hoitoketjun käytössä joka paikassa. Asiakkaat olettavat näkevänsä omat tietonsa Omakanta-palvelusta, ja jos tieto ei siellä näy niin puhelin alkaa herkästi soimaan eri paikoissa.”

Lisätietoja