Sisältöjulkaisija

Sini Palo kehittää Kanta-palvelujen asiakkuuksia

Blogi - Ammattilaiset Kirjoitettu 01.03.2021 Kaikki blogit

Sini Palon työhön kuuluvat niin reseptiasiakkuudet kuin Kanta-palveluiden kehittäminen. Tänä vuonna on luvassa paljon uudistuksia.

Liiketoiminnan asiantuntija ja asiakkuusvastaava Sini Palo on ollut Kelassa töissä jo vuodesta 2003 lähtien. Ensimmäiset kymmenen vuotta kuluivat esimiestehtävissä ja lääkkeisiin liittyviä etuuksia tehdessä. Kanta-palveluissa Palo on viihtynyt jo seitsemän vuotta. 

‒ Vaikka työhöni kuuluva Resepti-palvelu on Omakannan ohella vanhin ja vakiintunein Kanta-palvelu, koko ajan tulee uusia asioita eteen. Ei ole samanlaisia työpäiviä, jatkuvasti saa miettiä uusia ratkaisuja ja kehityspolkuja. 

Sini Palo

Sähköisiin resepteihin siirryttiin vähitellen vuodesta 2010 alkaen. Lääkärit ovat laatineet pääsääntöisesti kaikki reseptit sähköisesti jo nelisen vuotta. Ulkomaillakin lääkkeitä voi ostaa sähköisellä reseptillä Virosta, Kroatiasta ja Portugalista. 

Toisinkin päin onnistuu: Viro on ensimmäinen maa, jonka kansalaiset ovat voineet hankkia kesäkuusta 2020 lähtien Suomesta lääkkeitä omassa kotimaassaan määrätyllä sähköisellä reseptillä. 

Matkustusrajoitukset ovat vaikuttaneet myös väliaikaisesti asiointiin ulkomailla. Palon mukaan loka‒joulukuussa 2020 lääketoimituksia oli noin 200 kuukaudessa oman maan reseptillä sekä Virossa että Suomessa. Vuonna 2019 suomalaista sähköistä lääkemääräystä hyödynnettiin Virossa keskimäärin 650 kertaa kuukaudessa. 

‒ Kroatiassa ja Portugalissa käyttö on vielä marginaalista. Tarkoitus on, että tulevaisuudessa kotimaan sähköinen resepti kelpaa useammassa Euroopan maassa, mutta jäsenvaltiot päättävät itse aikataulun. Seuraavaksi mukaan tulevat mahdollisesti Puola, Tšekki, Ruotsi, Irlanti, Kreikka ja Kypros. 

Tulevaisuudessa kotimaan sähköinen resepti kelpaa useammassa Euroopan maassa.

Jatkossa sähköisestä reseptistä hyötyy siis yhä useampi matkailija sekä toisessa eurooppalaisessa maassa töissä oleva kansalainen. 

Kaikki lääkitystieto keskitetysti Kantaan 

Palon mukaan kevään aikana on tarkoitus jatkaa kansallisen lääkityslistan kehittämistä. Jatkossa kaikki lääkitystieto on aikomus tallentaa keskitetysti Kannan Reseptikeskukseen. Kansallinen lääkityslista helpottaa ajantasaisen lääkityksen seuraamista.  

Myös sairaala-apteekkien palveluihin on tulossa muutoksia. 

‒ Sairaala-apteekit eivät toistaiseksi voi ottaa vastaan sähköisiä reseptejä. Tavoitteena on, että jatkossa sairaala-apteekeissakin pystytään toimittamaan sähköisiä sairaala-apteekkilääkemääräyksiä.  

Asiakastietolaki tuo muutoksia                         

Uudistumassa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietolaki aiheuttaa muutoksia potilastietojen luovutuksiin Kanta-palveluissa. Asiakastietolain tavoitteena on, että asiakas- ja potilastiedot ovat entistä paremmin hyödynnettävissä hoito- ja palvelutilanteessa. 

Uuden asiakastietolain hyväksymisen jälkeen terveydenhuollon palvelunantajien käyttöön ollaan julkaisemassa Luotain-käyttöliittymä. Luotaimen avulla terveydenhuollon ammattilainen tallentaa tiedot siitä, että asiakasta on informoitu uuden lain vaikutuksista sekä kirjaa tiedon asiakkaan asettamasta laajasta potilastietojen luovutuskiellosta. 

‒ Laadimme asiakastietolain edellyttämiin muutoksiin ohjeistusta sosiaali- ja terveydenhuollolle ja annamme tukea Luotaimen käyttöönottoon. 

‒ Olemme myös tehneet yhteistyötä asiakasorganisaation kanssa ja saaneet heiltä jo arvokkaita vinkkejä Luotaimeen liittyen. Lisäksi sen käyttöön valmistellaan koulutusta yhdessä THL:n ja Digi- ja väestötietoviraston kanssa. 

Uuden kehittäminen motivoi 

Yhteistyö terveydenhuollon asiakasorganisaatioiden ja apteekkien kanssa kuuluu isona osana Palon työhön. Vuorovaikutteisuus auttaa kehitystyössä eteenpäin. 

‒ Tavoitteena on kehittää Kelan ja apteekkien välisiä palveluja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kumppanuusapteekkiverkostossa on mukana 12 apteekkia, Apteekkariliitto ja Kelan asiantuntijoita. 

Kaiken kaikkiaan Palon työn tavoitteena on se, että asiakkaat saisivat reseptipalvelut sujuvasti käyttöönsä. Asiakkaiden ja kentän tuntemus on hyväksi kehitystyössä. 

‒ Palvelujen kehittäminen on jatkuvaa työtä. Asiakkailta tulee myös paljon hyviä ehdotuksia, jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Motivoitumisessa auttaa myös kiinnostus terveydenhuoltoa ja lääkealaa kohtaan.