Sisältöjulkaisija

Sosiaalihuollon tiedot osana Kantaa – sekä ammattilainen että asiakas hyötyvät

Blogi Kirjoitettu 17.02.2020 Kaikki blogit

Kun sosiaalihuollon asiakastiedot tallennetaan osaksi Kanta-palveluja, ammattilaisella on aina käytössään ajantasainen tieto asiakkaasta. Näin asiakkaan tilannetta ja tuen tarvetta voidaan tarkastella kokonaisuutena riippumatta siitä, missä ja milloin hän saa palvelua.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on osa Kanta-palveluja ja sosiaalihuollon tietojen kansallinen säilytyspaikka. Asiakkaan kokonaistilanne hahmottuu ammattilaiselle paremmin, kun eri palvelunantajien tiedot ovat saatavilla ajantasaisesti yhdestä paikasta. Kansalainen puolestaan näkee tietonsa tulevaisuudessa Omakannan kautta.

Tällä hetkellä Kanta-palvelut sisältävät kattavasti terveydenhuollon kirjaamat potilastiedot sekä julkisilta että yksityisiltä toimijoilta. Myös sosiaalihuollon tiedot ovat tulossa nykyistä laajemmin osaksi Kantaa. Tähän mennessä mukaan on liittynyt noin 40 sosiaalialan toimijaa. Sosiaalihuollon arkisto otettiin käyttöön vuonna 2018.

Paperista digiin

Sosiaalihuollon organisaatioissa tietojen digitalisointi on vielä hyvin vaihtelevaa. Kun uusi asiakastietolaki tulee voimaan, se velvoittaa organisaatioit  kirjaamaan tiedot Kantaan. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kuluvan kevätistuntokauden aikana. Sen mukaan arkistointi Kantaan tulisi velvoittavaksi 1.9.2024 mennessä.

”Ketterimmät sosiaalialan organisaatiot ovat jo siirtyneet sähköiseen tietojen käsittelyyn, mutta on myös niitä, jotka käyttävät paperiarkistoja. Nyt jos koskaan on hyvä hetki viedä asiaa eteenpäin ja valmistautua ajoissa uuteen asiakastietolakiin”, kannustaa asiakkuusvastaava Jaana Nissilä Kelasta. 

Pohjana tietojohtamiselle

Sähköinen arkistointi säästää selvää rahaa, kun suuria arkistotiloja ei enää tarvita. Digitaaliset tiedot ja arkistot luovat pohjan myös tietojohtamiselle ja parhaiden toimintatapojen kehittämiselle. 

Kanta-palveluihin tallennetut sosiaalihuollon tiedot ovat laajentunut hyvää vauhtia. Tammikuun 2020 loppuun mennessä tallennettuna oli jo yli 400 000 sosiaalihuollossa käsiteltyä asiaa. Yli 40 prosenttia Suomen kunnista on mukana tai liittymässä mukaan.

Koulutukset tukevat muutoksessa

Kela ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat järjestäneet sosiaalialan organisaatioille koulutusta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon. Ilmoittautuminen uusiin koulutuksiin on käynnissä.

”Julkisten ja yksityisten toimijoiden liittyminen mukaan on edennyt tasaisina aaltoina, ja olemme järjestäneet liittyjille käyttöönottoon valmistavia tilaisuuksia ja toimintatapakoulutuksia. Liittyminen Kantaan on ennen kaikkea toimintatapojen muutos, joka edellyttää hyvää valmistautumista”, Nissilä kertoo.

Parhaillaan on käynnissä ilmoittautuminen kahdeksanteen käyttöönottoaaltoon. Organisaatiot voivat ilmoittautua mukaan Kanta.fi-verkkopalvelussa.

”Ennen ilmoittautumista organisaatiossa on hyvä käydä läpi, mitä tietoja tullaan arkistoimaan. Myös omat prosessit kannattaa miettiä etukäteen. Mitään täydellisen lukkoonlyötyä suunnitelmaa ei kuitenkaan edellytetä, vaan tilanteita katsotaan tarvittaessa yhdessä läpi”, Nissilä sanoo.

Ilmoittautumiset:

Käyttöönottoon ilmoittautuminen