Sisältöjulkaisija

Sosiaalipalvelujen asiakastiedot alkavat näkyä OmaKannassa – mitä ammattilaisen pitää tietää muutoksesta?

Blogi - Ammattilaiset Kirjoitettu 1.6.2023 Kaikki blogit

Tulevien vuosien aikana OmaKannassa alkavat näkyä sekä julkisten että yksityisten palvelunantajien kirjaamat sosiaalipalvelujen asiakastiedot. Tiedot alkavat näkyä vaiheittain.

Jokaisella kansalaisella alkoi näkyä OmaKannassa osio Sosiaalipalvelujen tiedot 30.11.2023. Tämän jälkeen OmaKannassa alkaa näkyä vähitellen eri hyvinvointialueilla ja yksityisissä sosiaalipalveluissa kirjattuja asiakastietoja.

– Muutos on iso sekä asiakkaille että ammattilaisille. Asiakkaalle suurin hyöty on se, että jatkossa hän näkee OmaKannassa yhdellä kirjautumisella niin terveys- kuin sosiaalipalvelujenkin tiedot, sanoo OmaKannan asiakkuusvastaava Mirva Nättiaho-Rönnholm.

Rollaattorin avulla liikkuva ikäihminen ja hänen avustajansa puistossa.

Tietojen näkyminen lisää läpinäkyvyyttä

Tietojen näkyminen OmaKannassa lisää sosiaalipalvelujen ammattilaisen työn läpinäkyvyyttä ja parantaa asiakkaan mahdollisuuksia osallistua asiansa hoitamiseen. Asiakas voi katsoa hänestä laadittuja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja ja tietoja asiakkuudestaan.

– Asiakas näkee OmaKannasta esimerkiksi palvelutarpeen arviot ja asiakassuunnitelmat, jotka on saatettu aiemmin lähettää hänelle paperisena. Ammattilaisen työ helpottuu, kun asiakas voi palata näihin rauhassa, kertoo Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakkuusvastaava Riikka Pinta.

Asiakas näkee OmaKannasta esimerkiksi palvelutarpeen arviot ja asiakassuunnitelmat, jotka on saatettu aiemmin lähettää hänelle paperisena.

Osa sosiaalipalvelujen tiedoista tulee OmaKantaan myöhemmässä vaiheessa. Tarkoitus on, että asiakas näkisi tulevaisuudessa OmaKannasta myös esimerkiksi asiakaskertomusmerkinnät ja yhteiseen asiaan liitetyt asiakirjat.

Jotkut sosiaalipalvelujen asiakastiedot eivät tule näkymään OmaKannassa lainkaan. Tällaisia ovat esimerkiksi maksusitoumukset, vanhemmuuden selvittämiseen ja turvakotipalveluihin liittyvät asiakirjat.

Sosiaalipalvelujen tiedot löytyvät omasta osiostaan

On tärkeää, että sosiaalialan ammattilaiset osaavat kertoa sosiaalipalvelujen näkymisestä OmaKannassa asiakkailleen. Sosiaalipalvelujen tiedot on jaoteltu OmaKannassa niin, että asiat löytyvät helposti.

– Esimerkiksi vammaispalvelut, iäkkäiden palvelut ja lapsiperheiden palvelut ovat kaikki omien otsikoidensa alla. Jos asiakkaalla ei ole lainkaan sosiaalipalvelujen tietoja, OmaKanta kertoo myös sen, Nättiaho-Rönnholm lisää.

Tiedot alkavat näkyä vaiheittain eri organisaatioissa

Ammattilaisen on hyvä muistaa, että OmaKannassa näkyy vain tietoa, joka on kirjattu Kantaan tietyssä teknisessä muodossa.

– Valtaosa Kantaan tallennetuista sosiaalihuollon tiedoista on vielä sellaista, jonka näyttäminen ei ole mahdollista. Käytännössä sosiaalipalvelujen asiakastiedot alkavat näkyä OmaKannassa vaiheittain sitä mukaa, kun tarvittavat muutokset tietojärjestelmiin on tehty, Pinta huomauttaa.

Käytännössä sosiaalipalvelujen asiakastiedot alkavat näkyä OmaKannassa vaiheittain sitä mukaa, kun tarvittavat muutokset tietojärjestelmiin on tehty.

Lisäksi asiakastietolaki ohjaa, milloin sosiaalipalvelujen tiedot pitää tallentaa Kantaan sellaisessa muodossa, että ne näkyvät myös asiakkaille OmaKannassa. Yleisten sosiaalihuollon palvelutehtävien, kuten lapsiperheiden palvelujen, asiakirjojen tallennusvelvoite alkaa syyskuussa 2024. Vuoden 2026 loppuun mennessä kaikki sosiaalipalvelujen tiedot pitää tallentaa Kantaan.

– Laki kertoo kuitenkin vain määräajat, eikä mikään estä   organisaatioita aloittamasta asiakirjojen tallentamista jo aiemmin. Ammattilaisen kannattaakin selvittää, mikä hänen oman organisaationsa aikataulu on, muistuttaa Pinta.

Sosiaalialan ammattilainen, opi uudet toimintatavat verkkokoulussa 

Sosiaalihuolto liittyy Kantaan asiakastietolain myötä. Verkkokoulussamme opit

 • hyödyntämään Kantaa työssäsi
 • ohjaamaan asiakasta OmaKannan käytössä.

Käy tutustumassa verkkokoulun eri osioihin omassa tahdissasi.

Mikä muuttuu?
 • Sosiaalipalvelujen tiedot alkavat näkyä OmaKannassa vaiheittain loppuvuodesta 2023 alkaen.
 • OmaKannassa näkyy jatkossa
  • sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja, kuten päätöksiä, palvelutarpeen arvioita ja suunnitelmia
  • tieto asiakkuudesta ja sen kestosta
  • omatyöntekijän yhteystiedot.
 • Kun OmaKannassa asioi toisen aikuisen tai lapsen puolesta, palvelussa näkee myös sosiaalipalvelujen asiakastietoja.

Lisätietoja

Blogia päivitetty. Teksti on alun perin julkaistu 1.6.2023.