Sisältöjulkaisija

Terveystodistuksen voi välittää sähköisesti Kelaan

Blogi Kirjoitettu 7.9.2018 Kaikki blogit

Saat etuuspäätöksesi nopeammin, kun lääkäri välittää todistuksen tai lausunnon sähköisesti Kelaan Kanta-palvelujen kautta.

Lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kirjoittamat todistukset ja lausunnot tallennetaan Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon. Tallennuksen yhteydessä sähköinen todistus voidaan välittää suoraan Kelan etuuskäsittelyyn, jolloin papereita ei tarvitse toimittaa sinne erikseen.

Toistaiseksi kuusi Kelan todistusta voidaan lähettää sähköisenä:

  • SV 6 Lääkärintodistus A sairauspäivärahaa varten
  • SV 7 Lääkärinlausunto B sairaudesta ja kuntoutustarpeesta useita eri etuuksia varten 
  • SV 10 Lääkärintodistus D lapsen erityishoitorahaa varten
  • SV 97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta
  • SV 75 Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta
  • SV 67 Todistus matkakorvausta varten

Terveystodistusten sähköinen välitys Kelaan kuvattuna kaaviona

Sähköinen lähetys nopeuttaa etuuskäsittelyä

Terveystodistusten välittäminen sähköisesti on nopeampaa kuin paperisen todistuksen vieminen tai postittaminen. Samalla nopeutuu myös etuuskäsittely, ja asiasi saadaan ratkaistua lyhyemmässä ajassa.

”Sähköinen välitys lisää yhdenvertaisuutta eri alueilla asuvien kesken. Kaikilla on mahdollisuus saada todistus nopeasti Kelaan etuuskäsittelyä varten riippumatta siitä, kuinka kaukana Kelan palvelupiste sijaitsee”, kertoo Kelan vastaava suunnittelija Kaisa Timonen.

Sähköinen lomake ohjaa terveydenhuollon ammattilaista täyttämään todistukseen kaikki tiedot, joita tarvitaan etuuspäätöstä varten. ”Sähköistä todistusta ei pysty lähettämään, ennen kuin siinä on kaikki tarvittavat tiedot. Näin tiedot saadaan heti oikein, eikä tarvitse pyytää täydennyksiä todistuksiin liittyen”, Timonen täydentää.

Sähköinen todistuksen välitys on myös ekologisempaa, kun papereita ei tarvitse tulostaa. ”Lisäksi papereiden kuljettaminen ja postittaminen vähenee, mikä osaltaan tukee kestävää kehitystä”, Timonen lisää.

Lääkärintodistus on turvallista ja ekologista välittää sähköisenä

Lääkärintodistus voidaan välittää sähköisenä Kelaan vain potilaan suostumuksella. Lääkärissä kannattaa siis kysyä, voiko todistuksesi lähettää sähköisenä Kelaan etuuskäsittelyä varten. Lääkärintodistus on turvallista välittää sähköisesti.

”Kaikki sähköiset todistukset arkistoidaan Potilastiedon arkistoon, mutta tietoja voi välittää ainoastaan tahoille, joita varten todistukset ovat kirjoitettu. Välitetyn todistuksen lisäksi Kelassa ei voi nähdä mitään muita Kanta-palveluun tallennettuja terveystietoja”, sanoo Timonen.

Kanta-arkistoidut todistukset näkee myös Omakannasta ja Kelaan välitetyt todistukset myös Kelan asiointipalvelusta, eli löydät todistuksesi myös tarvittaessa itse. 

Tällä hetkellä sähköinen terveystodistuksen välitys on käytössä yhdellä potilastietojärjestelmällä ja sitä käyttävillä yksiköillä. Syksyn mittaan yhä useampi järjestelmä ottanee välityksen pysyvästi käyttöön.

 

Lisätietoa: 

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan