Sisältöjulkaisija

Vanhat potilastiedot voi arkistoida Kanta-palveluihin

Blogi - Ammattilaiset Kirjoitettu 5.10.2018 Kaikki blogit

Terveydenhuolto voi siirtää Kelan Kanta-palvelujen Vanhojen potilastietojen arkistoon vanhat sähköiset potilastiedot ja luopua vanhentuvan tietojärjestelmän ylläpidosta.

Vanhojen potilastietojen arkistointi on Kanta-palvelu, jota on odotettu pitkään terveydenhuollossa. Terveydenhuollon yksikkö voi siirtää Vanhojen potilastietojen arkistoon sellaisia potilastietoja, jotka on tallennettu sähköisiin tietojärjestelmiin ennen Potilastiedon arkiston käyttöönottoa. Tällöin myös terveydenhuollon arkistointivelvoite päättyy, vaikka tietojen rekisterinpitäjyys säilyy yhä terveydenhuollon yksiköllä.

 

”Vanhat potilastiedot halutaan talteen Kanta-palveluihin, jotta terveydenhuollon toimija voi luopua vanhasta järjestelmästään ja sen ylläpidosta”, kertoo Potilastiedon arkiston asiakkuusvastaava Antti Lehtinen.

Terveydenhuollon yksiköissä on sähköisiä potilastietoja arkistoituna järjestelmissä, jotka ovat jo poistuneet tai poistumassa käytöstä. Järjestelmien ylläpidosta luopuminen säästää kustannuksia, mutta lisäksi säästyy hyllytilaa. Vanhojen potilastietojen arkistoon liittymisen jälkeen yksikön ei tarvitse tulostaa käytöstä poistettavasta järjestelmästä tietoja paperimuotoon tietojen arkistoimisvelvoitteen hoitamiseksi.

”Kun vanhat potilastiedot on siirretty Kantaan, organisaatiot pystyvät katsomaan vanhoja tietoja potilastietojärjestelmän tai tiettyjen katselimien kautta. Vanhoja potilastietoja ei luovuteta terveydenhuollon palveluntarjoajalta toiselle. Eli tietyn toimijan rekisterissä olevia tietoja voi hyödyntää vain kyseinen organisaatio”, Lehtinen tarkentaa. 

Miten tiedot siirretään Vanhojen potilastietojen arkistoon?

Ennen kuin vanhoja potilastietoja siirretään Kanta-palveluihin, terveydenhuollon toimija testaa tietonsa testityökalulla paikallisesti esimerkiksi yhteistyössä oman järjestelmätoimittajansa kanssa. Vanhat potilastiedot on käsiteltävä sellaiseen muotoon, että ne on mahdollista siirtää Kanta-arkistoon. Samalla testataan, että arkistoitujen tietojen sisältö pysyy ehjänä eikä muutu konversioissa vanhasta tietojärjestelmästä Kanta-palvelujen vaatimaan muotoon. Testauksessa ilmenneitä kysymyksiä ratkotaan usein myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Tietojen testaamisen jälkeen Kanta-palveluille toimitetaan pieni otos tiedoista. ”Täällä varmistetaan, että tiedot latautuvat oikein Vanhojen potilastietojen arkistointi -palvelun tuotantoon. Jos kaikki on kunnossa, terveydenhuollosta toimitetaan suurempi erä tietoja arkistoitavaksi”, Lehtinen kertoo.

Mitkä tahot voivat käyttää palvelua?

Tällä hetkellä palvelun voivat ottaa käyttöön ne terveydenhuollon toimijat, jotka ovat liittyneet Potilastiedon arkistoon. Vanhojen potilastietojen arkiston tarkoitus ei ole kuitenkaan toimia vanhojen tietojen kaatopaikkana, vaan tietoja on tarkoitus hyödyntää rekisterinpitäjän toimesta.

”Päättyvien rekisterinpitäjien roolien osalta on vielä avoimia kysymyksiä, joihin haetaan ratkaisuja. Tietojen tulee kuitenkin olla jossakin senkin jälkeen, jos jokin terveydenhuollon toimija lopettaa toimintansa ja rekisterinpitäjyys päättyy”, Lehtinen pohtii.

Vanhojen potilastietojen arkistointi on todella hyödyllinen palvelu organisaatioille ja muille toimijoille. Vanhoja potilastietoja ei näytetä Omakannassa; ne toimivat vain lääkärin apuvälineenä potilaan hoidossa. Silti myös kansalainen hyötyy palvelusta: ”Tiedot ovat Kanta-palvelussa paremmassa turvassa kuin jossakin vanhentuvan tietojärjestelmän uumenissa tai tulostettuina papereina pyörimässä. Kansalaisen tietoturvan kannalta todella hyvä ratkaisu”, Lehtinen täydentää.

 

Lisätietoa

Vanhojen potilastietojen arkisto