Sisältöjulkaisija

Yhdenmukainen tietoperusta kehittää sosiaalipalveluja

Blogi Kirjoitettu 22.3.2019 Kaikki blogit

Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto kerää asiakastiedot valtakunnallisesti keskitettyyn arkistoon. Yhdenmukainen tietoperusta on avain laadukkaaseen tietojohtamiseen.

Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto otettiin käyttöön vuonna 2018, ja vuoden 2019 aikana yhä useampi sosiaalihuollon organisaatio on liittymässä palveluun. Valtakunnallinen arkisto mahdollistaa asiakastietojen saatavuuden ja hyödyntämisen sosiaalipalveluissa toimipisteestä riippumatta. Arkiston myötä myös sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaaminen yhdenmukaistuu.

”Tähän asti kaikki toimijat ovat kirjanneet asiakastietoja pitkälti omilla tavoillaan, minkä vuoksi emme ole pystyneet vertailemaan eri toimijoiden välisiä tekemisiä. Kun Kanta-palvelut otetaan nyt sosiaalihuollossakin käyttöön, se ohjaa hoitamaan asiakastyön kirjaamisen mahdollisimman yhtenäisesti koko Suomessa”, sanoo erityisasiantuntija Mikko Huovila sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Sosiaalityontekijä ja asiakas keskustelevat

Sosiaalihuollossa kirjattava asiakastieto on keskeinen lähde sosiaalipalvelujen kehittämisessä. Asiakastyössä syntyy joka päivä valtava määrä tietoa, jonka pohjalta johdon pitäisi pystyä tekemään parempia päätöksiä. Yhdenmukainen tietoperusta luo myös edellytykset paremmalle tietojohtamiselle. 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton, asiakastiedon yhdenmukaistamisen ja sitä kautta paremman tietojohtamisen perimmäinen tarkoitus on tarjota laadukkaita palveluja, jotka vastaavat asiakkaan tarpeeseen.

”Keskitetyn arkiston myötä asiakastyössä kirjattavia tietoja pystytään hyödyntämään ihan eri tavalla sosiaalipalvelujen suunnittelussa, ohjauksessa ja seurannassa. Mitä enemmän arkistoon saadaan tietoa eri organisaatioilta, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan uudistaa palveluja ja kohdentaa resursseja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Toiveena onkin, että Kanta-palvelujen käyttöönotto etenee hyvässä aikataulussa sosiaalipalvelujen osalta”, toteaa kehittämispäällikkö Riikka Väyrynen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Vertailukelpoinen tieto tukee sosiaalipalvelujen arviointia

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton yhteydessä organisaatiot uudistavat kirjaamistapansa, jolloin esimerkiksi tietyt asiat tulee kirjata kansallisten luokitusten mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa kaikissa sosiaalihuollon organisaatioissa – sekä julkisissa että yksityisissä – käytetään samoja asiakirjarakenteita asiakastietojen kirjaamiseen. Yhdenmukaiset kirjaamiskäytännöt paitsi helpottavat asiakkaan palvelujen järjestämistä paikkakunnan vaihtuessa, mutta ne myös mahdollistavat vertailukelpoisen tiedon keräämisen. 

”Tietoa käytetään esimerkiksi palvelujärjestelmän arviointiin ja sen ohjaamiseen, mihin suuntaan sosiaalipalvelut ovat menossa. Lainsäädäntö puolestaan asettaa puitteet asiakastiedon toissijaiseen käyttöön, kuten kansalliseen tilastointiin, seurantaan ja tutkimukseen sekä tietysti tietojohtamiseen”, Riikka Väyrynen selventää. 

Suuri muutos, suuri hyöty

Mahdollisimman kattava ja yhdenmukainen tieto tarjoaa johdolle laadukkaan työkalun päätöksenteon tueksi. Selkeästä tietoperustasta on hyötyä, kun mietitään, mitä sosiaalipalveluissa oikeasti tapahtuu: Ovatko palvelut onnistuneita? Mikä niiden vaikuttavuus on? Paljonko mihinkin menee rahaa palvelujen järjestämisessä? Miten palvelujen laatua voitaisiin parantaa?

”Pitää kuitenkin muistaa, että kyse on todella suuresta muutoksesta. Koko sosiaalialalle on iso ponnistus, että aletaan toimia samanlaisten tiedonhallintaperiaatteiden kanssa. Muutos ei tule tapahtumaan parissa vuodessa. Monet sosiaalihuollon haasteista kuitenkin ovat nimenomaan tiedolla johtamisen haasteita, sillä meillä ei ole riittävästi todellista tietoa palvelujen laadusta. Näihin asioihin satsaamalla meillä on mahdollisuus tarttua puutteisiin”, Mikko Huovila sanoo.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton, asiakastiedon yhdenmukaistamisen ja sitä kautta paremman tietojohtamisen perimmäinen tarkoitus on tarjota laadukkaita palveluja, jotka vastaavat asiakkaan tarpeeseen. 

”Jos tietoa ei ole olemassa, sitä on hyvin vaikea hyödyntää, jolloin johtaminen perustuu enemmän mututuntumaan. Kun meillä on parempaa tietoa eri palveluista, pystymme tuottamaan vaikuttavaksi todettuja ja oikein kohdennettuja sosiaalipalveluja”, Riikka Väyrynen lisää.

Lue lisää

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto