Sisältöjulkaisija

Päivityksiä Kanta-palveluissa

Huoltotiedote Kirjoitettu 14.11.2018 Kaikki huoltotiedotteet

Kanta-palveluissa tehdään toimintaa parantavia päivityksiä 26.–27.11.2018:

Alkamisaika: 26.11. klo 23.00
Päättymisaika: 27.1. klo 02.00

Vaikutus: Muutostyöt pyritään tekemään katkottomasti.
Pahoittelemme muutostöistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

 

Kelan Kanta-palvelut
Lisätietoja: tekninentuki@kanta.fi