Kanta-infot

Kanta-infot

Infotilaisuuksissa kerrotaan käyttöön otettavista Kanta-palveluista, kehittämisen painopisteistä ja ajankohtaisista muutoksista.

Kanta-infot on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, mutta järjestelmätoimittajat ja viranomaistoimijat ovat myös tervetulleita tilaisuuksiin.

Infotilaisuuksia järjestetään neljä kertaa vuodessa. Tilaisuudet tallennetaan ja materiaalit julkaistaan tällä sivulla tilaisuuksien jälkeen. Osallistujilla on mahdollisuus lähettää kysymyksiä ja kommentteja ilmoittautumisen yhteydessä sekä tilaisuuden aikana.

Kanta infotilaisuudet

 • Ajankohta: 31.3.2023 klo 13–15
 • Paikka: Microsoft Teams -etäyhteys
 • Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin

Etäyhteyslinkki lähetetään kaikille ilmoittautuneille etukäteen sähköpostitse.

Voit lähettää ennakkokysymyksiä ilmoittautumisen yhteydessä.

Tavoite

Kanta-infossa kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille Kanta-palvelujen käyttöönottojen tilannetta.

Sisältö

Tarkempi ohjelma päivitetään myöhemmin.

Tallenne ja materiaali

Tilaisuus tallennetaan. Tallenne ja materiaali lisätään tälle sivulle tapahtuman jälkeen.

Tilaisuuden tarkoituksena on kuvata vuoden 2023 Kanta-kehittämisen painopisteitä sekä kehittämistä ohjaavia toimintamalleja ja dokumentteja.

Sisältö

 • Kanta-palvelujen tiekartat ja kehittäminen 2023
  • Kanta-tiekartat, konseptoinnit ja uusi kehittämismalli hyvinvointialueiden kanssa
  • Vuoden 2023 kehittämisen ja käyttöönottojen painopisteet
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistus ja muut ajankohtaiset asiat
 • Asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinnan toimeenpano
 • Kansalaispalvelujen kehittäminen
  • Omakannan käyttöliittymäuudistus
  • Omatietovaranto

Tallenteet ja materiaali

Tilaisuuden tarkoituksena oli kuvata hyvinvointialueille, miten sote-uudistus ja asiakastietolaki vaikuttavat tietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen Kanta-palveluiden kautta.

Sisältö

 • ​​​​​Hyvinvointialueet ja tietojen luovuttaminen Kanta-palveluiden kautta
 • Uudenmaan väliaikainen tiedonsaantioikeus
 • Tietojen käyttö ja luovuttaminen hyvinvointialueella
 • Tietojen luovuttaminen hyvinvointialueelta toiselle rekisterinpitäjälle
 • Reseptitietojen luovuttaminen
 • Mitä muutoksia hyvinvointialueet tuovat Omakantaan?
 • Toisen puolesta asetettavan kiellon väliaikainen ratkaisu
 • Mitä uutta on tulossa tietojen luovuttamiseen?
 • Kanta-palvelujen tukimateriaalit kansalaisille ja ammattilaisille

Tallenteet ja materiaalit

Kanta-infossa kuvattiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille Kanta-palvelujen kehittämisen näkymiä ja uusia kehitteillä olevia toiminnallisuuksia.

Tallenteet

Muu materiaali

Sisältö

 • Kanta-tiekartat
 • Kanta-palvelut operatiivisen työn tukena
  • Kuinka Kantaa nyt hyödynnetään?
  • Tietokomponenttien tuki Kanta-palveluihin
  • Ostopalvelun valtuutus 2.0
 • Kansainväliset palvelut
 • Yhteistestauksen tilannekuva ja sertifiointiprosessi

Kanta-infossa kuvattiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille Kanta-palvelujen käyttöönottojen tilannetta.

Sisältö

 • Käyttöönottojen tilannekatsaus ja painopisteet
  • Terveydenhuolto
  • Sosiaalihuolto
  • Lääkitys
 • Sote-uudistus ja Kanta-palvelut
 • Tuotannon tilannekuva

Tallenteet ja materiaalit

Kanta-infon aihe oli uusi asiakastietolakipaketti ja sen vaikutukset Kanta-palveluihin. Infossa ei käsitelty yksityiskohtaisesti toimintamalleja, vaan tiiviisti asiakastietolakipaketin keskeisimpiä vaikutuksia.

Tallenteet ja materiaalit