Muutostilanteet

Muutostilanteet

Jos olet ottanut Kelain-palvelun käyttöösi yksityiskäytössä, voit muuttaa yhteystietojasi ja irtisanoa rekisteröitymisen Kelain-palvelusta.

Jos olet ottanut Kelain-palvelun käyttöösi itsenäisenä ammatinharjoittajana, voit muuttaa yhteystietojasi, irtisanoa Kelain-palvelun rekisteröitymisen ja Kanta-palvelun Resepti-palvelun asiakkuuden. Voit myös luopua

Kelaimen käytöstä ja siirtyä käyttämään Resepti-palvelua toisella tietojärjestelmällä.

Muutostilanteet ovat

  • Yhteystietojen päivitys
  • Kelain-palvelun irtisanominen
  • Tietojärjestelmän muutos

Yhteystietojen päivitys

Kelainta itsenäisenä ammatinharjoittajana käyttävät asiakkaat hallinnoivat omia asiakastietojaan Kanta Ekstranetin kautta. Kirjaudu Ekstranettiin Y-tunnukseesi liittyvällä Katso-tunnisteella. Ohje Näin päivität asiakastietosi.

Kelaimeen rekisteröitymisen yhteydessä antamiasi tietoja pääset päivittämään Kelain-palvelussa. Kirjaudu Kelain-palveluun ammattikortillasi. Rekisteröintitietojasi pääset muuttamaan samalta sivulta, josta valitaan käyttäjärooli. Jos olet pelkästään yksityiskäyttäjä, saat roolivalintasivun avattua sinisestä yläpalkista (nimesi kohdalla olevasta väkäsestä). Pääset rekisteröintisivulle valitsemalla Muokkaa-painike sen roolin kohdalta, johon haluat tehdä muutokset. Tee tarvittavat muutokset yhteystietoihisi ja tallenna tiedot.

Kelain-palvelun irtisanominen

Kelain-palvelun rekisteröityminen itsenäisenä ammatinharjoittajana ja yksityiskäyttäjänä irtisanotaan Kelain-palvelussa. Eri käyttäjäroolilla tehdyt Kelain-palveluun rekisteröitymiset irtisanotaan erikseen. Irtisanoutuminen tulee voimaan heti.

Jos irtisanoutuminen ei ole mahdollista Kelaimessa, rekisteröityminen irtisanotaan täyttämällä irtisanomisilmoitus ja postittamalla se Kanta-palveluun. Itsenäinen ammatinharjoittaja saa irtisanomisilmoituksen Kanta Ekstranetistä ja yksityiskäyttäjä voi pyytää sen sähköpostilla osoitteesta kanta@kanta.fi. Rekisteröinnin irtisanominen tulee voimaan aikaisintaan siitä lukien, kun lomake on saapunut Kanta-palveluun. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Jos olet liittynyt Resepti-palveluun itsenäisenä ammatinharjoittajana, etkä jatka toisella järjestelmällä, tulee myös Kanta-asiakkuus Resepti-palvelusta irtisanoa. Saat irtisanomisilmoituksen Kanta Ekstranetistä.

Jos vaihdat järjestelmää, kts. kohta järjestelmän muutos.

Tietojärjestelmän muutos

Jos olet liittynyt Resepti-palveluun itsenäisenä ammatinharjoittajana ja vaihdat Kelain-järjestelmän toiseen tietojärjestelmään,

  • lähetä uuden tietojärjestelmän liityntäpisteen tiedot muutosilmoituksella Kanta-palveluihin. 
    • Asiakas voi käyttää Kanta-palveluja joko omaa tai Kanta-välittäjän teknisen liityntäpistettä käyttäen. Vaihtaessasi järjestelmää tarvitsemme Kanta-palvelussa tiedon siitä, minkä teknisen yhteyden kautta käytät palvelua jatkossa. Osa järjestelmätoimittajista toimii myös Kanta-välittäjinä ja tarjoaa teknisen liityntäpisteyhteyden osana palvelua. Jos käytät välittäjän liityntäpistettä, anna muutosilmoituksen Uuden liityntäpisteen tiedot -kohdassa välittäjältä/järjestelmätoimittajalta saadut tiedot. Mikäli käytät omaa liityntäpistettä, täytä lomakkeelle pakolliset tiedot: liityntäpisteen OID, IP-osoite ja liittymän tyyppi.
  • irtisano Kelain-palvelun rekisteröityminen itsenäisenä ammatinharjoittajana yllä olevan ohjeen mukaan.

Sivua päivitetty 10.06.2018