Resepti-palvelu terveydenhuollolle

Resepti-palvelu terveydenhuollolle

Resepti-palvelu helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työskentelyä. Kun potilaan reseptitiedot ovat saatavissa hoidon pohjaksi, nopeuttaa se ammattilaisen työskentelyä ja auttaa kokonaislääkityksen hallinnassa.

Kaikki reseptit kirjoitetaan sähköisenä. Vain häiriö- tai poikkeustilanteissa resepti voidaan kirjoittaa paperisena. Apteekki tallentaa toimituksen yhdessä paperisen reseptin Reseptikeskukseen. 

Lääkkeen määrääjä tunnistautuu Resepti-palveluun terveydenhuollon varmentajan ammattikortilla. Kortin avulla varmistetaan lääkkeenmäärääjän henkilöllisyys sekä hänen oikeutensa määrätä lääkkeitä. Potilastietojärjestelmä tarkistaa samalla lääkkeenmäärääjän oikeuksissa mahdollisesti olevat rajoitukset Valviran tiedoista.

Reseptit kirjoitetaan potilastietojärjestelmässä, ja ne allekirjoitetaan sähköisesti terveydenhuollon varmentajan ammattikortilla. Potilastietojärjestelmä lähettää reseptin Reseptikeskukseen. Potilas saa reseptin sijaan potilasohjeen, jossa on vastaavat tiedot kuin reseptissä.

Sivua päivitetty 10.4.2019