Sosiaalihuollon koulutukset

Sosiaalihuollon koulutukset

Sivulle on koottu Kanta-koulutuksia ja koulutusmateriaaleja sosiaalihuollon ammattihenkilöille.

Koulutukset järjestetään pääasiassa suomeksi. Koulutusmateriaalit käännetään ruotsiksi.

Koulutukset sosiaalihuollolle

Käyttöönottojen toimintatapakoulutus on kaksiosainen. Toimintatapakoulutuksia järjestetään kolme kertaa vuodessa ja niiden sisältö on sama. Ilmoittaudu siihen koulutukseen, joka sopii organisaatiosi käyttöönoton aikatauluun parhaiten.

Kun olet ilmoittautunut koulutukseen, saat siitä vahvistusviestin sähköpostiisi. Vahvistusviestistä löydät linkin, jolla pääset osallistumaan koulutukseen.

Tavoite

Tukea sosiaalihuollon toimijoita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotoissa.

Kohderyhmä

 • Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöt
 • organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttajat
 • asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaavat henkilöt
 • asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät

4.5.2022 koulutuksen sisältö

Toimintatapakoulutuksen ensimmäisessä osassa käydään läpi asiakastietomallin logiikka sekä asiakirjamäärittelyjen ja -kokonaisuuksien tulkinnan ja soveltamisen kannalta keskeiset periaatteet.

Koulutuksessa käsitellään asiakasasiakirjojen liittäminen asiaan, palvelutehtävään, sosiaalipalveluun ja palveluprosessiin.

Lisäksi koulutus kattaa mm. sosiaalihuollon asian- ja asiakuuksien hallinnan toimintalogiikan sekä käyttöoikeuksien määrittelyn perusteet.

17.5.2022 koulutuksen sisältö

Toimintatapakoulutuksen toisessa osassa käydään läpi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen käyttöönoton ja käytön kannalta keskeisiä määrittelyjä ja niiden vaikutuksia sosiaalihuollon toimintatapoihin ja ammattilaisen työhön.

Koulutusmateriaalit

Materiaalit julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.

Etäyhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille tapaamista edeltävänä päivänä.

Kun olet kerran ilmoittautunut sosiaalihuollon Kanta-foorumiin, sinun ei tarvitse ilmoittautua uudestaan seuraaviin tapaamisiin.

Tavoite

Sosiaalihuollon Kanta-foorumin tavoitteena on parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Foorumissa käsitellään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa ja käyttöä koskevia ajankohtaisia asioita.

Toivomme osallistujilta ideoita tulevien tapaamisten aiheiksi. Aihetoiveita ja ennakkokysymyksiä voi lähettää sähköpostitse kanta@kanta.fi. Laitathan aihekenttään ’Sosiaalihuollon Kanta-foorumi’.

Kohderyhmä

Foorumi on suunnattu julkisille ja yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille ja ammattilaisille.

Ohjelma

Julkaistaan myöhemmin.

Koulutusmateriaali

Materiaalit lähetetään tilaisuuden jälkeen sähköpostitse foorumiin ilmoittautuneille.

Käyttöönottojen toimintatapakoulutus on kaksiosainen. Toimintatapakoulutuksia järjestetään kolme kertaa vuodessa ja niiden sisältö on sama. Ilmoittaudu siihen koulutukseen, joka sopii organisaatiosi käyttöönoton aikatauluun parhaiten.

Kun olet ilmoittautunut koulutukseen, saat siitä vahvistusviestin sähköpostiisi. Vahvistusviestistä löydät linkin, jolla pääset osallistumaan koulutukseen.

Tavoite

Tukea sosiaalihuollon toimijoita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotoissa.

Kohderyhmä

 • Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöt
 • organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttajat
 • asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaavat henkilöt
 • asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät

11.10.2022 koulutuksen sisältö

Toimintatapakoulutuksen ensimmäisessä osassa käydään läpi asiakastietomallin logiikka sekä asiakirjamäärittelyjen ja -kokonaisuuksien tulkinnan ja soveltamisen kannalta keskeiset periaatteet.

Koulutuksessa käsitellään asiakasasiakirjojen liittäminen asiaan, palvelutehtävään, sosiaalipalveluun ja palveluprosessiin.

Lisäksi koulutus kattaa mm. sosiaalihuollon asian- ja asiakuuksien hallinnan toimintalogiikan sekä käyttöoikeuksien määrittelyn perusteet.

26.10.2022 koulutuksen sisältö

Toimintatapakoulutuksen toisessa osassa käydään läpi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen käyttöönoton ja käytön kannalta keskeisiä määrittelyjä ja niiden vaikutuksia sosiaalihuollon toimintatapoihin ja ammattilaisen työhön.

Koulutusmateriaalit

Materiaalit julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.

 • Ajankohta: 1.11.2022 klo 10.00–11.00
 • Paikka: Microsoft Teams -etäyhteys

Foorumiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kela lähettää kutsut ja osallistumislinkin tiedossa oleville Kanta-arkistonhoitajille.

Jos haluat osallistua foorumiin, mutta et ole saanut kutsua, lähetäthän pyynnön sähköpostitse osoitteeseen kanta@kanta.fi.

Tavoite

Kanta-arkistonhoitajien foorumissa jaetaan ajankohtaista tietoa arkistonhoitajille. Foorumin tavoitteena on vahvistaa Kanta-arkistonhoitajan roolia sote-organisaatioissa.  

Kohderyhmä

Foorumi on suunnattu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa tai Potilastiedon arkistoa käyttävien julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden Kanta-arkistonhoitajille.

Sisältö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Vuoden 2022 Kanta-arkistonhoitajien foorumin ajankohdat

Kanta-arkistonhoitajien foorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

 • 23.3.2022
 • 1.11.2022

Etäyhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille tapaamista edeltävänä päivänä.

Kun olet kerran ilmoittautunut sosiaalihuollon Kanta-foorumiin, sinun ei tarvitse ilmoittautua uudestaan seuraaviin tapaamisiin.

Tavoite

Sosiaalihuollon Kanta-foorumin tavoitteena on parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Foorumissa käsitellään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa ja käyttöä koskevia ajankohtaisia asioita.

Toivomme osallistujilta ideoita tulevien tapaamisten aiheiksi. Aihetoiveita ja ennakkokysymyksiä voi lähettää sähköpostitse kanta@kanta.fi. Laitathan aihekenttään ’Sosiaalihuollon Kanta-foorumi’.

Kohderyhmä

Foorumi on suunnattu julkisille ja yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille ja ammattilaisille.

Ohjelma

Julkaistaan myöhemmin.

Sosiaalihuollon Kanta-foorumin tavoitteena on parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Foorumissa käsitellään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa ja käyttöä koskevia ajankohtaisia asioita.

Kohderyhmä

Foorumi on suunnattu julkisille ja yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille ja ammattilaisille.

Sisältö

 • Tervetuloa ja ajankohtaiset asiat, liiketoiminnan asiantuntija, Jaana Nissilä, Kela
 • Asiakastietojen luovuttaminen sosiaalihuollossa, IT-asiantuntija Katja Korhonen, Kela ja erikoissuunnittelija Maija Vakkuri, THL
 • Tulevat luovutustenhallinnan koulutukset ja käyttöönottojen tuki, liiketoiminnan asiantuntija Jaana Nissilä, Kela

Tallenne ja koulutusmateriaali

Tilaisuuden tallenne ja koulutusmateriaalit lisätään tälle sivulle tilaisuuden jälkeen.

Koulutuksen tavoite on tukea sosiaalihuollon toimijoita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotoissa.

Kohderyhmä

 • Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöt
 • organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttajat
 • asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaavat henkilöt
 • asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät

25.1.2022 koulutuksen sisältö ja materiaalit

Toimintatapakoulutuksen ensimmäisessä osassa käydään läpi asiakastietomallin logiikka sekä asiakirjamäärittelyjen ja -kokonaisuuksien tulkinnan ja soveltamisen kannalta keskeiset periaatteet.

Koulutuksessa käsitellään asiakasasiakirjojen liittäminen asiaan, palvelutehtävään, sosiaalipalveluun ja palveluprosessiin.

Lisäksi koulutus kattaa mm. sosiaalihuollon asian- ja asiakuuksien hallinnan toimintalogiikan sekä käyttöoikeuksien määrittelyn perusteet.

8.2.2022 koulutuksen sisältö ja materiaalit

Toimintatapakoulutuksen toisessa osassa käydään läpi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen käyttöönoton ja käytön kannalta keskeisiä määrittelyjä ja niiden vaikutuksia sosiaalihuollon toimintatapoihin ja ammattilaisen työhön.

Tavoite

Sosiaalihuollon Kanta-foorumin tavoitteena on parantaa Kanta-palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Foorumissa käsitellään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa ja käyttöä koskevia ajankohtaisia asioita.

Kohderyhmä

Foorumi on suunnattu julkisille ja yksityisille sosiaalihuollon organisaatioille ja ammattilaisille.

Tallenteet ja materiaalit

Tallenteet

Tallenteilla kerrotaan Arkistonhoitajan käyttöliittymän toiminnoista yleisellä tasolla ja sosiaalihuollossa.

Koulutusmateriaali

Kohderyhmä

Sosiaalihuollon nykyiset ja tulevat arkistonhoitajat

Sisältö

 • Arkistonhoitajan käyttöliittymän yleisesittely
  • käyttötarkoitus
  • kirjautuminen.
 • Arkistonhoitajan käyttöliittymän toiminnot sosiaalihuollossa
  • hakutoiminto
  • asiakirjojen tarkastelu
  • asiakirjojen mitätöinti.