Sosiaalihuollon koulutukset

Sosiaalihuollon koulutukset

Sivulle on koottu Kanta-koulutuksia ja koulutusmateriaaleja sosiaalihuollon ammattihenkilöille.

Tulevat koulutukset sosiaalihuollolle

Toimintatapakoulutus Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 7. aallon toimijoille 1/2

  • Aika: 5.5.2020 klo 9-12.15
  • Paikka: Skype for Business -etäyhteys
  • Ilmoittaudu tästä (lyyti.in)

Ilmoittautumisaika päättyy 2.5.2020 klo 16

Tilaisuudessa käydään läpi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton ja käytön kannalta keskeisiä määrittelyjä ja niiden vaikutuksia sosiaalihuollon toimintatapoihin ja ammattilaisen työhön.

Kohderyhmä: Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöt, organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttajat, asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaavat henkilöt, asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät.

Toimintatapakoulutus Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 7. aallon toimijoille 2/2

  • Aika: 19.5.2020 klo 12-15.15
  • Paikka: Skype for Business -etäyhteys
  • Ilmoittaudu tästä (lyyti.in)

Ilmoittautumisaika päättyy 16.5.2020 klo 16

Tilaisuudessa käydään läpi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston II vaiheen käyttöönoton ja käytön kannalta keskeisiä määrittelyjä ja niiden vaikutuksia sosiaalihuollon toimintatapoihin ja ammattilaisen työhön.

Kohderyhmä: Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöt, organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttajat, asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaavat henkilöt, asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston arkistonhoitajan käyttöliittymän koulutus

Ilmoittautumisaika päättyy 13.5.2020 klo 16

Tilaisuudessa käydään läpi arkistonhoitajan käyttöliittymän käyttötarkoitusta sekä käyttöliittymän toiminnallisuuksia, kuten hakutoimintoja ja asiakirjojen tarkastelua.

Kohderyhmä: Sosiaalihuollon nykyiset ja tulevat arkistonhoitajat.


Menneet koulutukset

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toimintatapakoulutus  6.2.2020

Koulutuksessa käsitellään rakenteisia asiakaskertomusmerkintöjä ja niiden tuomaa muutosta asiakaskertomukseen, sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä ja rekisterinkäyttöoikeuden toiminnallisuutta, asiakasasiakirjojen näyttämistä Omakannassa, kirjaamisessa huomioitavia asioita sekä valtuutukseen ja huoltajuuteen perustuvaa puolesta-asiointia Omakannassa. 

Koulutuksen materiaalit

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toimintatapakoulutus 21.1.2020

Koulutuksessa käydään läpi asiakastietomallin logiikka sekä asiakirjamäärittelyjen ja -kokonaisuuksien tulkinnan ja soveltamisen kannalta keskeiset periaatteet. Koulutuksessa käsitellään asiakasasiakirjojen liittäminen asiaan, palvelutehtävään, sosiaalipalveluun ja palveluprosessiin. Lisäksi koulutus kattaa mm. sosiaalihuollon asian- ja asiakuuksien hallinnan toimintalogiikan sekä käyttöoikeuksien perusteita koskevan määräyksen ja käyttöoikeuksien määrittelyn toimintalogiikan. 

Koulutuksen materiaalit