Sosiaalihuollon potilastiedot

Sosiaalihuollon potilastiedot

Sosiaalipalveluissa voi syntyä myös potilastietoa. Jatkossa ne on mahdollista tallentaa Kannan Potilastiedon arkistoon.

Sosiaalihuollon potilastiedot tallennetaan tulevaisuudessa Kantaan
Lakimuutoksen myötä sosiaalihuollon potilastiedot voidaan tallentaa Potilastiedon arkistoon 1.1.2024 alkaen. Päivitämme tämän sivun sisältöä parhaillaan.

Sosiaalipalvelujen järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä kirjattavat potilastiedot voi tallentaa Kannan Potilastiedon arkistoon 1.1.2024 alkaen. Asiakastietolain mukaan sosiaalihuollon potilastiedot täytyy tallentaa potilasrekisteriin viimeistään 1.10.2026.

Potilastietoja voi syntyä kaikissa sosiaalihuollon palvelutehtävissä. Sosiaalipalveluja, joissa tyypillisesti syntyy myös potilastietoja, ovat 

  • kasvatus- ja perheneuvonta
  • kotihoito
  • laitospalvelu
  • ympärivuorokautinen palveluasuminen.

Tarkempaa ohjeistusta valmistellaan

STM, THL ja Kela valmistelevat ohjeistusta sosiaalipalveluiden yhteydessä syntyvistä potilastiedoista.

Ohjeistus selventää, mitkä sosiaalipalveluissa syntyvät tiedot ovat potilastietoa, joka täytyy kirjata potilastietojärjestelmään ja tallentaa Kanta-palveluihin Potilastiedon arkistoon. Samalla ohjataan, mitkä tiedot ovat sosiaalipalvelujen sosiaalihuollon asiakastietoa, joka kirjataan asiakastietojärjestelmään ja tallennetaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Tällä tavoin tuetaan myös järjestelmävaatimuksia ja järjestelmien hankintoihin liittyvää päätöksentekoa.

Tavoitteena on mahdollistaa sosiaalipalveluissa syntyvien potilastietojen parempi ja laajempi hyödynnettävyys ammattilaisille tallentamalla tiedot Kanta-palveluihin.

Ohjeistuksesta tiedotetaan kommentointitilaisuudessa kesäkuussa. 

Potilastiedon arkisto on oltava käytössä 

Sosiaalihuollon potilastietojen tallentaminen Kantaan edellyttää, että palvelunantaja on ottanut käyttöön Potilastiedon arkiston. Lue lisää Potilastiedon arkistosta

Sivua päivitetty 22.5.2024