Sisältöjulkaisija

Kanta-asiakastestipalvelulla varmistetaan terveydenhuollon toimiva tietojärjestelmä

Blogi Kirjoitettu 25.09.2018 Kaikki blogit

Kanta-asiakastestipalvelun kautta testataan, että eri Kanta-palvelut toimivat tietojärjestelmissä ja niitä käyttävillä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilla.

Kanta-asiakastestipalvelu on tarkoitettu Kantaan liitettävien tietojärjestelmien toimittajille ja näiden asiakastestaajina toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja apteekeille. Suomessa on käytössä useita eri toimittajien tietojärjestelmiä. Testipalvelun tarkoituksena on varmistaa, että eri Kanta-palvelujen ominaisuudet toimivat sekä järjestelmissä että niiden käyttäjillä.

”Testauksella selvitetään, että tietojärjestelmä on toteutettu kansallisten määritelmien mukaisesti ja että kaikki tieto pelaa yhteen. Silloin tieto näyttäytyy samanlaisena käyttäjälle riippumatta siitä, mistä järjestelmästä sitä lukee”, kertoo testauksen asiakkuusvastaava Laura Natunen.

Miten Kanta-palvelujen testaus toimii?

Ensin tehdään asiakastestaus, jossa tietojärjestelmän toimittajat ja asiakastestaajaorganisaatiot testaavat toteutuksiaan testiympäristöissä omatoimisesti. Asiakastestipalvelu sisältää testiympäristöt eri Kanta-palveluista; testiympäristöjen kautta voi testata järjestelmien toimivuutta Reseptikeskuksesta, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta, Potilastiedon arkistosta, tiedonhallintapalvelusta ja Kuva-aineistojen arkistosta.

Asiakastestauksen jälkeen toteutetaan järjestelmien yhteistestaus, joka tehdään myös Kanta-asiakastestipalvelussa. ”Tietojärjestelmän toimittajat ja asiakasorganisaatiot liittyvät omien testiympäristöjen kautta Kelan Kanta-asiakastestipalveluun, ja sitä kautta tehdään testausta näiden ympäristöjen välillä”, Natunen selventää.

Yhteistestaukseen osallistuminen edellyttää, että järjestelmä on läpäissyt ennalta määritellyt testit. Yhteistestaus on myös pakollinen vaihe, jos tietojärjestelmä halutaan liittää Kanta-palveluihin.

”Kantaan liitettävien järjestelmien tulee lain mukaan olla sertifioituja. Tietojärjestelmän sertifiointi edellyttää yhteistestauksen suorittamista, jonka jälkeen tehdään vielä tietoturva-auditointi”, kertoo testauksen asiakkuusvastaava Kaisa Penttilä

Julkaisusuunnitelma määrittää testausaikataulun

Sertifiointiprosessin jälkeen Kanta-palveluihin liittyvät tietojärjestelmät saavat vaatimuksenmukaisuustodistuksen, joka on voimassa tietyn ajan. ”Viimeistään kuusi kuukautta ennen kuin todistuksen voimassaoloaika raukeaa, tietojärjestelmäpalvelun tuottajan tulee olla yhteydessä Kelaan ja tietoturvavallisuuden auditointilaitokseen – tai aikaisemminkin, jos kyseiseen tietojärjestelmään tulee Kantaan liittyviä muutoksia”, Penttilä sanoo.

Myös uusia toimintoja ja ominaisuuksia testataan. Jos Kantaan tulee esimerkiksi lain määräämä uusi ominaisuus, Kela toteuttaa sen Kanta-järjestelmään ja tietojärjestelmätoimittajat puolestaan hallitsemiinsa potilastietojärjestelmiin. Vasta sitten uudet ominaisuudet otetaan käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ja apteekeissa.

Kanta-palveluja ja eri toimintoja otetaan käyttöön julkaisusuunnitelman mukaisesti. Riippuu aina julkaisusuunnitelman aikataulusta, mitä palvelua ja toimintoa missäkin vaiheessa testataan. ”Käytännössä meillä on ympäri vuoden eri testauksia meneillään”, kertoo Natunen.

Lisätietoa: