Kanta-verkkokoulut

Kanta-verkkokoulut

Kanta-verkkokouluista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä apteekkien ammattilaiset saavat tietoa Kanta-palveluista ja uusista toiminnallisuuksista.

Verkkokoulut mahdollistavat joustavan ja omatahtisen opiskelun eri Kanta-palvelujen kokonaisuuksista. Koulutuksia voi hyödyntää osana organisaatioiden perehdytyssuunnitelmia tai oppilaitosten opetussuunnitelmia. Kanta-verkkokoulun suorittamisesta saa erillisen todistuksen.

Uusia verkkokouluja päivitetään vuoden 2022 aikana.

Verkkokoulu: Alaikäisen puolesta asiointi – päätöskykyyn perustuvat toimintamallit terveydenhuollossa ja apteekeissa

Tavoite

Tarjota terveydenhuollolle ja apteekeille perustiedot alaikäisen päätöskykyyn perustuvista toimintamalleista Kanta-palveluissa. Koulutus antaa eväät siihen, miten alaikäisen puolesta asiointi muuttuu ja mitä se edellyttää terveydenhuollon ammattilaiselta.

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ja apteekkien ammattilaiset

Sisältö

Verkkokoulusta saat

  • tietoa alaikäisten oikeuksista terveydenhuollossa
  • eväitä alaikäisen päätöskyvyn arviointiin
  • valmiudet kirjata rakenteisesti alaikäisen päätöskyky sekä päätöskykyisen alaikäisen tahto tietojen luovuttamisesta huoltajille
  • valmiudet informoida lapsia ja nuoria sekä huoltajia Omakannasta ja sen toimintalogiikasta.

Verkkokoulussa julkaistaan myöhemmässä vaiheessa myös Alaikäinen apteekissa -osio. Se tulee sisältämään tietoa mm. siitä, kuinka kirjaukset vaikuttavat tietojen luovuttamiseen ja lääkkeiden toimittamiseen alaikäisten huoltajille apteekissa.

Kesto

60–90 min.

Sivua päivitetty 08.02.2022