Omatietovaranto

Omatietovaranto

Omatietovaranto on Kanta-palvelu, johon käyttäjä voi tallentaa hyvinvointitietojaan. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi asiakkaan suostumuksella käyttää tietoja hoito- tai palvelusuhteen tukena.

Palvelu otettiin ensimmäisen vaiheen tuotantokäyttöön keväällä 2018. Tällä hetkellä kansalaiset voivat tallentaa Omatietovarantoon hyvinvointitietojaan tarkoitusta varten kehitettyjen ja hyväksyttyjen hyvinvointisovellusten avulla. Hyvinvointitiedot-sivut tarjoavat palvelusta lisätietoja ja viimeisimmät uutiset. 

Tulevaisuudessa kansalainen voi halutessaan jakaa Omatietovarannossa olevia mittaus-, elämäntapa- ja aktiivisuustietojaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Ammattilaiskäytön ja ammattilaissovellusten vaatimusten valmistuminen edellyttää uuden asiakastietolain voimaantuloa. Lakiluonnos on parhaillaan valmisteltavana.

Omatietovarannon käyttö hyvinvointisovelluksissa ja Omakannassa

Kansalainen voi tallentaa ja käsitellä hyvinvointitietojaan Omatietovarantoon tarkoitusta varten kehitettyjen hyvinvointisovellusten ja mittalaitteiden avulla. Käyttäjä voi katsella Omatietovarannossa olevia tietoja myös Kanta-palvelujen Omakanta-palvelussa.

Tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi

  • erilaiset mittaustiedot (mm. verenpaine, hengitystiheys)
  • oirearviot
  • tarkastukset
  • omahoitosuunnitelmat.

Käyttöönoton yhteydessä kansalainen antaa sovellukselle luvan käsitellä Omatietovarannossa olevia hyvinvointitietojaan sovelluksen esittämällä tavalla. Luvan voi myös poistaa Omakannan kautta. 

Toiminnallisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle

Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja voi katsella kansalaisen Omatietovarannon tietoja, tulee palvelunantajalla olla tätä varten

  • kansalaisen suostumus
  • hoitosuhde
  • käytössään Omatietovarantoon hyväksytty ammattilaissovellus.

Lue lisää

Sivua päivitetty 28.01.2021