Sosiaalihuollon koulutukset

Koulutukset sosiaalihuollolle

Toimintatapakoulutus Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 9. aallon toimijoille osa 2 

Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy maanantaina 25.1.2021 klo 16. Etäyhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille koulutusta edeltävänä päivänä.

Koulutuksessa käydään läpi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen käyttöönoton ja käytön kannalta keskeisiä määrittelyjä ja niiden vaikutuksia sosiaalihuollon toimintatapoihin ja ammattilaisen työhön. Koulutus on tarkoitettu 2. vaiheen toiminnallisuuksia käyttöönottaville organisaatioille. 

Kohderyhmä: Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöt, organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttajat, asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaavat henkilöt, asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät.

Koulutus järjestetään suomeksi, yhteistyössä THL:n kanssa. Koulutus on maksuton.

Koulutuksessa käydään läpi asiakastietomallin logiikka sekä asiakirjamäärittelyjen ja -kokonaisuuksien tulkinnan ja soveltamisen kannalta keskeiset periaatteet. Koulutuksessa käsitellään asiakasasiakirjojen liittäminen asiaan, palvelutehtävään, sosiaalipalveluun ja palveluprosessiin. Lisäksi koulutus kattaa mm. sosiaalihuollon asian- ja asiakuuksien hallinnan toimintalogiikan sekä käyttöoikeuksien perusteita koskevan määräyksen ja käyttöoikeuksien määrittelyn toimintalogiikan.

Koulutus järjestetään suomeksi, yhteistyössä THL:n kanssa. Koulutus on maksuton.

Koulutuksen materiaalit:

Koulutuksen materiaali

Koulutuksen ruotsinkieliset materiaalit on julkaistu ruotsinkielisillä sivuilla.

Tilaisuudessa käydään läpi arkistonhoitajan käyttöliittymän käyttötarkoitusta sekä käyttöliittymän toiminnallisuuksia, kuten hakutoimintoja ja asiakirjojen tarkastelua.

Kohderyhmä 

Sosiaalihuollon nykyiset ja tulevat arkistonhoitajat.

Koulutuksen materiaalit

Ruotsinkielinen koulutusmateriaali on julkaistu ruotsinkielisillä sivuilla.