Terveydenhuollon koulutukset

Terveydenhuollon koulutukset

Sivulle on koottu Kanta-koulutuksia ja koulutusmateriaaleja terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Koulutukset järjestetään pääasiassa suomeksi.

Koulutukset terveydenhuollolle

Ilmoittautumisaika päättyy maanantaina 25.1.2021 klo 15.

Etäyhteyslinkki lähetetään tilaisuuteen ennalta ilmoittautuneille sähköpostitse päivä ennen tilaisuutta.

Koulutukseen on mahdollista osallistua myös ilman ilmoittautumista. Etäyhteyslinkki ja koulutusmateriaalit tulevat saataville tälle sivulle ennen tilaisuutta.

Koulutus on maksuton.

Koulutuksen kohderyhmä

Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon organisaatioiden edustajat ja järjestelmätoimittajat.

Käsiteltävät aiheet

 • Ostopalveluvaltuutus (1.0)
  • toimintamallit
  • käyttöönotto
 • Vanhojen potilastietojen arkistointi
  • käyttöönottoprosessi
  • terveydenhuollon organisaation kokemuksia käyttöönoton prosessista
  • sähköisen arkistoinnin edistäminen

Koulutusmateriaalit

Materiaalit julkaistaan tällä sivulla ennen tilaisuutta.

Koulutuksen kohderyhmä

Suun terveydenhuollon ammattihenkilöt ja hallinto

Käsiteltävät aiheet

 • Suun terveydenhuollon rakenteinen kirjaaminen
 • Toimenpidekoodit
 • Hammaslääkärien palkkiokoodit

Koulutusmateriaalit

Koulutusmateriaali kootaan osittain ennakkoon lähetettyjen kysymysten perusteella. Lähetäthän koulutuksessa käsiteltäviin aiheisiin liittyvät kysymyksesi tilaisuuden kouluttajalle Ulla Harjunmaalle

 • ma 25.1.2021 mennessä
 • osoitteeseen: etunimi.sukunimi@thl.fi
 • ja laita viestin aiheeksi: Suun terveydenhuollon koulutus 3.2.2021.

Koulutus järjestetään suomeksi. Suomenkielinen koulutusmateriaali tulee saataville tälle sivulle ennen tilaisuutta.

Ruotsinkielinen koulutusmateriaali julkaistaan tällä sivulla koulutuksen jälkeen.

Koulutus tallennetaan ja on siten katsottavissa myös jälkikäteen. Linkki koulutustallenteeseen julkaistaan tällä sivulla koulutuksen jälkeen.

Käyttöönottoinfosta ei järjestetä omaa koulutustilaisuutta.

Info julkaistaan videotallenteena torstaina 4.2.2021. Linkki tallenteeseen tulee tälle sivulle.

Infossa käydään lyhyesti läpi osa Potilastiedon arkiston käyttöönotettavista toiminnallisuuksista (mm. todistusten ja lausuntojen tallennus ja välitys, keskeisten terveystietojen koosteet).

Lisäksi kerrataan, mitä kaikkea Potilastiedon arkiston toiminnallisuuden käyttöönottoa suunnittelevan tulee huomioida.

Info on tarkoitettu julkisen ja yksityisen terveydenhuollon organisaatioiden edustajille ja järjestelmätoimittajille.

 • Ajankohta: Huhtikuu 2021. Koulutuksen ajankohta on riippuvainen asiakastietolain etenemisestä.
 • Paikka: Skype for Business -etäyhteys
 • Koulutukseen ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

Etäyhteyslinkki lähetetään kaikille tilaisuuteen ennalta ilmoittautuneille sähköpostitse muutama päivä ennen tilaisuuden alkua. 

Koulutustilaisuus on maksuton. 

Koulutuksen tavoite

 • Esitellä uuden asiakastietolain muutokset asiakas- ja potilastietojen luovutuksiin
 • Kouluttaa yksityisen ja julkisen terveydenhuollon organisaatioiden edustajat, jotta he voivat toteuttaa asiakas- ja potilastietojen luovutusten muutosten läpiviennin omissa organisaatioissaan. 
 • Esitellä informointien ja luovutuskieltojen tallentaminen Kelan toteuttaman käyttöliittymän Luotaimen avulla.

Kela järjestää valmistelutilaisuuden yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa.

Koulutuksen kohderyhmä

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon organisaatioiden edustajat, jotka vastaavat luovutustenhallinnan muutoksen läpiviennistä organisaatiossa.

Käsiteltävät aiheet

 • Asiakas- ja potilastietojen luovuttamiseen liittyvät asiakastietolain muutokset 
 • Asiakas- ja potilastietojen luovuttamisen toimintamallit
 • Kansalaisen toiminnot Omakannassa: Informointi ja kiellot
 • Luotain-palvelun käyttöönotto ja käyttö
 • Suomi.fi-valtuuksien myöntäminen

Koulutusmateriaalit

Materiaalit julkaistaan tällä sivulla ennen tilaisuutta.