Terveydenhuollon koulutukset

Terveydenhuollon koulutukset

Sivulle on koottu Kanta-koulutuksia ja koulutusmateriaaleja terveydenhuollon ja apteekkien ammattihenkilöille.

Koulutukset järjestetään pääasiassa suomeksi. Koulutusmateriaalit käännetään ruotsiksi.

Koulutukset terveydenhuollolle

 • Ajankohta: keskiviikko 13.10.2021 klo 12.30–14.00
 • Paikka: Skype for Business -etäyhteys

Etäyhteyslinkki lähetetään käyttöönottoon ilmoittautuneille ennen tilaisuutta. Tilaisuuden linkki lisätään myös tälle sivulle.

Tavoite

Kelan ja THL:n järjestämällä ohjaustunnilla terveydenhuollon organisaatiot voivat kysyä kysymyksiä Kuva-aineistojen arkiston käyttöönottoon liittyen.

Kohderyhmä

Kuva-aineistojen arkistoa käyttöönottavat ja käyttöönottoa suunnittelevat terveydenhuollon organisaatiot.

Sisältö

 • Käyttöönottajien kysymykset Kuva-aineistojen käyttöönottoprosessista.
 • Kuva-aineistojen arkiston ajankohtaiset asiat.

Koulutuksessa osallistujat saavat tietoa siitä, kuinka uuden asiakastietolain ja sähköisen lääkemääräyslain muutokset vaikuttavat Potilastiedon arkiston ja Reseptin toimintamalleihin terveydenhuollossa ja apteekeissa.

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) ja muutokset sähköistä lääkemääräystä koskevaan lakiin tulevat voimaan 1.11.2021.

Kohderyhmä

Terveydenhuollon yksiköiden sekä apteekkien henkilökunta.

Tallenteet ja koulutusmateriaali

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on muodostaa osallistujalle kokonaiskuva Potilastiedon arkistosta, toimintamalleista, Kanta-käyttöönottoprosessista ja siihen liittyvistä tehtävistä suun terveydenhuollon organisaation ja ammattilaisen näkökulmasta.

Koulutuksessa tuetaan erityisesti niitä organisaatioita, jotka ovat aloittamassa tai suunnittelemassa Potilastiedon arkiston käyttöönottoa. Koulutus toimii myös kertauksena aiemmin liittyneille.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat julkisen ja yksityisen suun terveydenhuollon ammattilaiset ja organisaatioiden edustajat, kuten

 • hammaslääkärit, suuhygienistit ja hammashoitajat
 • potilastietojärjestelmien pääkäyttäjät
 • Kanta-käyttöönottojen projektipäälliköt
 • johdon edustus.

Sisältö

 • Yleiskatsaus Kanta-palveluihin
 • Kanta-palvelut suun terveydenhuollon näkökulmasta
 • Potilastiedon arkiston käyttöönotto
  • Edellytykset, tehtävät, roolit ja vastuut
 • Potilastiedon arkiston toimintamallit suun terveydenhuollossa
 • Arkistonhoitajan tehtävät ja käyttöliittymä
  • Toiminta ongelmatilanteissa
 • Suun terveydenhuollon tiedot Omakannassa

Huomaathan, että tässä koulutuksessa ei käsitellä suun terveydenhuollon potilastietojen rakenteista kirjaamista, toimenpidekoodeja, hammaslääkärien palkkiokoodeja tai SV-korvauksia. Näistä aiheista on julkaistu erillinen koulutustallenne 3.2.2021.

Koulutusmateriaalit

Kela on tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilöille koulutusvideot sähköisestä B-lausunnosta. Toisella koulutusvideoista kerrotaan, mikä on sähköinen lausunto ja miksi lausunnot kannattaa lähettää Kelaan sähköisesti. Videolla tutustutaan erityisesti sähköiseen B-lausuntoon. Toisella videolla näytetään, miten sähköinen B-lausunto täytetään.

Kohderyhmä

Koulutusvideot on suunnattu erityisesti lausuntoja kirjoittaville lääkäreille.

Tallenteet ja koulutusmateriaali

Voit myös antaa palautetta tai kysyä sähköisestä B-lausunnosta.

Koulutustallenteelta terveydenhuollon ammattilaiset saavat perustietoa Kuva-aineistojen arkistosta.

Tallenne ja koulutusmateriaali

Kohderyhmä

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon ammattilaiset ja organisaatioiden edustajat, kuten

 • radiologit, lääkärit, röntgenhoitajat, sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset
 • potilastietojärjestelmien pääkäyttäjät
 • Kuva-aineistojen arkiston käyttöönoton projektipäälliköt ja muut työryhmän jäsenet.

Sisältö

 • Yleiskatsaus Kuva-aineistojen arkistoon
 • Kuvantamistutkimusten tiedot Omakannassa

Koulutustallenteilta Kuva-aineiston arkistoa käyttöönottava organisaatio saa ajantasaista tietoa käyttöönoton tueksi.

Tallenne ja koulutusmateriaali

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisesti niille yksityisille ja julkisille terveydenhuollon organisaatioille, jotka ovat aloittamassa Kuva-aineistojen arkiston käyttöönoprosessia.

Koulutuksesta hyötyvät

 • Kanta-käyttöönottoprojektin projektipäälliköt
 • muut projektiryhmän jäsenet
 • it-vastaavat ja -pääkäyttäjät
 • tietosuojavastaavat
 • arkistovastaavat
 • tietojärjestelmätoimittajan edustajat
 • sanoma- ja tietoliikenneyhteyksien toteuttajat.

Sisältö

 • Palvelun käyttöönotto organisaatiossa
 • Kanta-palvelujen tarjoama tuki käyttöönottoon
 • Kuva-aineistojen arkiston käyttöönottokoe
 • Käytännön järjestelyt ennen käyttöönottokoetta
 • Testitapausten läpikäynti

Kela ja THL järjestivät infotilaisuudet 17.6. ja 21.6. koskien EU:n koronatodistusta.

Tallenne ja koulutusmateriaali

Tavoite

Tiedon lisääminen EU:n koronatodistus -kokonaisuudesta. 

Kohderyhmä

Terveydenhuollon organisaatiot ja keskuslaboratoriot.

Sisältö

 • Tilaisuuden avaus
 • EU:n koronatodistus-projektin tilannekatsaus (aikataulu)
 • EU:n koronatodistus Omakannasta
 • EU:n testitulostodistukset
 • EU:n testitulostodistusten edellytykset ja vaatimukset
 • Kansallinen tuki terveydenhuollolle
 • Terveydenhuollon ammattilaisen mahdollisuus tulostaa EU:n koronatodistus

Tavoite

Tiedon lisääminen koronatodistus-kokonaisuudesta

Kohderyhmä

Terveydenhuollon organisaatiot ja terveydenhuollon ammattilaiset

Sisältö

 • Tilaisuuden avaus
 • Koronatodistus-projektin tilannekatsaus
 • Kansallinen ja EU:n vaatimusten mukainen koronatodistus Omakannasta
 • Odotukset terveydenhuollon organisaatioille ja ammattilaisille:
  • koronatodistuksiin liittyvien tietojen kirjaaminen ja laadun seuranta
  • viestiminen tilanteesta organisaatiossa ja kansalaisille
  • toimintamallit kansalaisten ohjaamiseen eri tilanteissa
 • Miten tuetaan terveydenhuoltoa: kansalliset ohjeet ja infotilaisuudet

Koulutusmateriaali

Tietoa koronatodistuksesta ja usein kysytyt kysymykset löydät Koronatodistus-sivulta. Sivulla on myös linkit THL:n ja STM:n Koronatodistus-sivuille.

Tallenteet

Tallenteilla kerrotaan Arkistonhoitajan käyttöliittymän toiminnoista yleisellä tasolla ja terveydenhuollossa.

Koulutusmateriaali

Kohderyhmä

Terveydenhuollon nykyiset ja tulevat arkistonhoitajat

Sisältö

 • Arkistonhoitajan käyttöliittymän yleisesittely
  • käyttötarkoitus
  • kirjautuminen.
 • Käyttöliittymän toiminnot terveydenhuollossa
  • hakutoiminto
  • asiakirjojen tarkastelu
  • asiakirjojen mitätöinti
  • kuinka arkistonhoitajan käyttöliittymän avulla selvitetään tilannetta, jossa potilas ei löydä tietojaan Omakannasta.

Tavoite

Antaa osallistujille perustiedot sähköisen reseptin toimintaperiaatteista.

Tallenteet ja koulutusmateriaali

1. Sähköisen reseptin toimintaperiaatteet ja potilaan tunnistaminen sekä informointi

2. Potilaan suostumukset ja kiellot Reseptikeskuksen tietojen katseluun

3. Lääkemääräyksen laatiminen ja potilasohje

4. Asiointi apteekissa – kuka voi noutaa lääkkeen apteekista, ja antaa tietoa lääkkeen toimittamisesta

5. Potilaan puolesta asiointi – kuka voi asioida potilaan puolesta reseptiasioissa ja miten kirjallinen suostumus vaikuttaa potilaan puolesta asiointiin

6. Reseptin korjaus ja mitätöinti

7. Reseptin uudistamisprosessi

8. Sähköisten lääkemääräysten erityistilanteet, kuten annosjakelu, osastohoito sekä kotihoidon ja palveluasumisen potilaiden lääkemääräykset

Kohderyhmä

Apteekkien ja sairaala-apteekkien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden henkilökunta, joille sähköinen resepti ei ole ennestään tuttu tai jotka haluavat kerrata osaamistaan jollakin osa-alueella.

Tavoite 

Koulutuksen tavoitteena on esitellä Kuva-aineistojen arkiston osuutta Kanta-palvelujen kokonaisuudessa sekä käydä läpi Kuva-aineistojen arkistoon liittyviä toimintamalleja terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmista.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat yksityisen ja julkisen terveydenhuollon organisaatioiden edustajat, kuten 

 • kuvantamistutkimuksia tuottavat ja kuvantamistutkimuksia käyttävät terveydenhuollon ammattilaiset
 • it-vastaavat ja -pääkäyttäjät
 • tietosuojavastaavat 
 • arkistovastaavat

Sisältö

 • Kuva-aineistojen arkiston osuus Kanta-palvelujen kokonaisuudessa
 • Kuvantamisyksiköiden toimintamallit käytettäessä Kanta-palveluja

Koulutusmateriaali

Tallenne

Videolla Kanta-palvelujen asiakkuusvastaavat kertovat Potilastiedon arkiston toiminnallisuuksien käyttöönotoista.

Sisältö

 • Infossa käydään lyhyesti läpi osa Potilastiedon arkiston käyttöönotettavista toiminnallisuuksista (mm. todistusten ja lausuntojen tallennus ja välitys, keskeisten terveystietojen koosteet).
 • Lisäksi kerrataan, mitä kaikkea Potilastiedon arkiston toiminnallisuuden käyttöönottoa suunnittelevan tulee huomioida.

Kohderyhmä

Käyttöönottoinfo on tarkoitettu julkisen ja yksityisen terveydenhuollon organisaatioiden edustajille ja järjestelmätoimittajille.

Tallenne

Videolla THL:n asiantuntijahammaslääkäri Ulla Harjunmaa ja Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo kertovat kirjaamisen tärkeydestä ja ohjeista suunterveydenhuollon ammattilaisille.

​​​​​​Kohderyhmä

Suun terveydenhuollon ammattihenkilöt ja hallinto

Sisältö

 • Suun terveydenhuollon rakenteinen kirjaaminen
 • Toimenpidekoodit
 • Hammaslääkärien palkkiokoodit

Koulutusmateriaalit