Sisältöjulkaisija

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tiedottaa: Virheellisiä lääkemääräyksiä löytynyt kaksi

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän asiakkaiden joukosta on varmistunut kaksi tapausta, joissa lääkemääräyksessä on virhe. Molempiin asiakkaisiin on otettu yhteyttä tilanteen korjaamiseksi. Virheellisissä resepteissä lääke on vaihtunut toiseen samalle asiakkaalle määrättyyn lääkkeeseen.
 
Tieto Oyj:n ja Kelan tekemissä tietokanta-ajoissa on lisäksi ilmennyt 18 epäselvää tapausta, joihin ei välttämättä liity lääkkeen vaihtumista, mutta jotka on käytävä yksitellen läpi. Hyvinvointiyhtymä ottaa puhelimitse yhteyttä jokaiseen näistä 18 asiakkaasta lääkityksen oikeellisuuden varmistamiseksi.
 
Lääkkeiden vaihtuminen on vakava vaaratilanne, jota on selvitetty yhtymässä ja Tiedossa laajasti ja kiireellisenä. Selvittelyssä ovat olleet tiiviisti mukana sosiaali- ja terveysministeriö, Valvira, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Kela. Asiasta on tehty Valviraan vaaratilanneilmoitus. Toistaiseksi ei ole tietoa, että lääkkeiden vaihtuminen olisi aiheuttanut henkilövahinkoja.

Tämänhetkisen tiedon mukaan lääkemääräyksen virheet koskevat pientä osaa aikavälillä 7.12.2017–23.2.2018 uusituista resepteistä. Myöhemmin uusituissa resepteissä virhettä ei Tiedon mukaan enää ilmene. Lääkkeiden vaihtumisen syynä on ollut ohjelmistovirhe Lifecare-potilastietojärjestelmän aiemmassa versiossa.

Lisätietoja:
Juhani Sand, toimialajohtaja
terveys- ja sairaanhoitopalvelut
044 719 5959