Sisältöjulkaisija

Tiedote Kanta-palvelujen käyttömaksuista vuonna 2018

Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksut peritään Kanta-palveluihin liittyneiltä palvelujen antajilta ja apteekeilta.

Kanta-palvelujen käyttömaksut vuonna 2018

Apteekeilta perittävä käyttömaksu on 0,051 € / toimitettu resepti.
Julkiselta terveydenhuollolta perittävä käyttömaksu on 2,133 € kutakin kunnan asukasta kohti.
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,372 € /laadittu sähköinen lääkemääräys.
Maksut peritään kaksi kertaa vuodessa. 

  Laskutusjakso Eräpäivä
Apteekit

1.1. - 30.6.2018
1.7. - 31.12.2018

30.9.2018
28.2.2019

Julkinen terveydenhuolto

kahdessa tasasuuruisessa erässä
kahdessa tasasuuruisessa erässä

30.3.2018
31.12.2018

Yksityinen terveydenhuolto

1.1. - 30.6.2018
1.7. - 31.12.2018

30.9.2018
28.2.2019

 

Kelaimen maksu vuonna 2018

Jos lääkäri kirjoittaa sähköisen lääkemääräyksen ammattioikeuteensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta, Kelaimen käytöstä ei peritä maksua.
Jos lääkäri kirjoittaa sähköisen lääkemääräyksen itsenäisenä ammatinharjoittajana tai terveydenhuollon organisaatiossa, Kelaimen kuukausihinta on 120 €. Laskutuksen perusteena käytetään kokonaisia käyttökuukausia.  Lisäksi peritään yksityiseltä terveydenhuollolta yllä mainittu 0,372 € /laadittu sähköinen lääkemääräys. Palvelusta laskutetaan Apteekkien ja Yksityisen terveydenhuollon aikataulun mukaisesti.

Maksuilla katetaan Kanta-palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset

Potilaan tiedonhallintapalvelun ja valtakunnallisen arkistointipalvelun ylläpidosta sekä niihin liittyvistä varmennepalveluista aiheutuvat kustannukset rahoitetaan niitä käyttäviltä terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävillä maksuilla.
Sähköisen lääkemääräyksen ja sen toimitustietojen tallentamisesta, varmentamisesta sekä reseptikeskuksen, reseptiarkiston ja lääketietokannan tietojen käytöstä peritään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten määrää vastaava maksu. Laadittu sähköinen lääkemääräys tarkoittaa yhtä määrättyä lääkettä. Käyttömaksuna laskutetaan myös mitätöidyt sähköiset lääkemääräykset.


Käyttömaksun suuruudesta määrätään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmä- palvelujen käyttömaksuista (710/2017).

Muuta

Vuoden 2018 käyttömaksut perustuvat palvelujen käytön ennusteeseen.
Vuosien 2017 ja 2018 liikaa tai liian vähän perityt käyttömaksut maksetaan tai laskutetaan vuoden 2019 helmikuussa.
Laskutusosoite on poimittu Kanta-palvelujen asiakasrekisteristä. Tarvittaessa voitte päivittää laskutus- ja muut yhteystiedot Kanta-palvelujen Ekstranetin kautta. Kanta Ekstranetissä on saatavissa laskuerittelyt yksityiselle terveydenhuollolle.

Kela, Kanta-palvelut

Lisätietoja:

asiakaspalvelu@kanta.fi

Maksuasetus