Sisältöjulkaisija

Tietosuojaselosteet päivitetty

Kanta-palvelujen tietosuojaselosteet on päivitetty. Selosteisiin on päivitetty rekisterinpitäjän osoitetiedot. Tietosuojaselosteet on julkaistu Omakannasta, Reseptikeskuksesta, Reseptiarkistosta ja Tiedonhallintapalvelusta. Selosteet ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Mitä tietosuojaseloste sisältää?

Kaikista henkilörekistereistä pitää laatia rekisteriseloste. Siitä ilmenee, kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä kyseisen rekisterin osalta, eli kuka on rekisterinpitäjä. Selosteesta ilmenee myös, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.


Tietosuojaselosteessa on lisäksi tiedot, mitä oikeuksia henkilöllä on rekisterin sisältämiin tietoihin ja miten hän voi oikeuksiaan käyttää. Oikeuksia ovat esimerkiksi tarkastusoikeus ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.
 

Lisätietoja

Tutustu tietosuojaselosteisiin