Sisältöjulkaisija

Kanta sai uuden ilmeen ja uuden verkkopalvelun

Tiedote Kirjoitettu 11.06.2018 Kaikki tiedotteet

Kanta-palvelut on saanut uuden ilmeen. Uudella ilmeellä ja rakenteella on julkaistu myös kanta.fi-verkkopalvelu. Kanta yhdistää kansalaiset ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset saman tiedon äärelle.

Kanta-palvelut muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden, sillä se tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluja, joita sekä kansalaiset että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset hyödyntävät.

Uusi ilme kuvastaa Kanta-palvelujen laajentuvaa tuoteperhettä ja käytön helppoutta ja arkipäiväisyyttä.

Se kertoo terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten ja asiakkaiden saumattomasta ja läpinäkyvästä yhteistyöstä ja luotettavuudesta.

Verkkopalvelu kanta.fi on suunniteltu uudestaan, jotta se palvelisi paremmin kohderyhmiä, kansalaisia, terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisia ja järjestelmäkehittäjiä. Kansalaisten ja ammattilaisten osioissa painotetaan ohjeita ja palvelun turvallista käyttöä. Ammattilaisten osiosta on poistettu käsikirja ja siihen liittyvä materiaali on koottu Käyttöönotto ja asiakkuus -osioon. Palvelujen tekniseen kehitykseen liittyvät materiaalit löytyvät Järjestelmäkehittäjien osiosta.

Visuaalinen ilme kertoo laajenevasta ja henkilökohtaisesta palvelusta

Kanta-palvelujen keskeinen tehtävä on toimia suomalaisen terveys- ja sosiaalihuollon palvelujen yhdistävänä tekijänä, ja näin omalta osaltaan edesauttaa palvelujen saatavuutta, toimivuutta ja käytön helppoutta.

Kanta-logo kuvaa Kanta-palvelujen merkittävää roolia näiden palvelujen yhteen saattajana. Logossa oikeassa elämässä aiemmin toisistaan erillään esiintyneet toimijat nivoutuvat eheäksi kokonaisuudeksi, ja rakentavat yhtenäisen alustan suomalaisille sosiaali- ja terveyspalveluille.

Uuden logon t-kirjaimen sakaroissa esiintyvät kuutiot ja myös muissa julkaisumateriaaleissa näkyvät erilaiset kuutiokokonaisuudet kuvaavat sitä, että Kanta-palvelut on jokaiselle erilainen kokonaisuus terveyden- ja sosiaalihuollon palveluja. Erilaiset kokonaisuudet muodostuvat siitä, miten ihmiset käyttävät mainittuja palveluja ja Omakantaa.

Kuvamaailmassa on huomioitu myös mukaan tulleet sosiaalihuolto ja hyvinvointipalvelut. Uudistus on toteutettu yhteistyössä Dynamo&Sonin kanssa.

Esitteet, logot ja muu visuaalinen materiaali

Myös Kanta-palvelujen esitteet ovat uudistuneet ja niiden sisältö on päivitetty. Kehotamme hävittämään kaiken vanhan materiaalin vanhentuneen sisällön vuoksi ja tilaamaan uudet esitteet.

Sosiaali ja terveydenhuolto ja apteekit voivat tilata uusia esitteitä kanta.fi -verkkopalvelusta. Esitteet ovat maksuttomia ja niitä on saatavissa suomeksi ja ruotsiksi. Muilla kielillä esitteet julkaistaan vain verkossa.

Ekstranet ja Omakanta uudistuvat myös pian.

Vanhat logot vaihtoon!

Vanhaa Kanta-logoa ei saa enää käyttää. Kehotamme vaihtamaan sen uuteen. Toimistokelpoisen logon voi ladata verkosta ja painokelpoisia logoja ja julkaisupohjia voi pyytää Kanta-palvelujen viestinnästä.
Kehotamme tarkistamaan myös mahdolliset kanta.fi:hin tehdyt linkitykset.

Lisätietoja

Materiaalipankki