Optometrian tietorakenteen toiminnallinen määrittely

Optometrian tietorakenteen toiminnallinen määrittely

Optometrian tietorakenteiden toiminnallisessa määrittelyssä määritellään optisen alan tietosisältöä ja siihen liittyviä luokituksia sekä toiminnalliset vaatimukset.

Tässä julkaisussa kuvataan optometrian rakenteiseen kirjaamiseen liittyvät toiminnalliset määrittelyt. Määrittely toimii pohjana kansallisen Potilastiedon arkiston toteutukselle optometrian tietojen osalta. Toiminnallinen määrittely ohjeistaa optometrian tietosisältöjen määrittelyä sekä kansallisia Potilastiedon arkiston yleisiä toiminnallisia määrittelyjä ja teknisiä ohjeita. 

Taulukko: Optometrian tietorakenteiden toiminnallinen määrittely -dokumentin eri versiot
Versio ja julkaisupäivä Status Dokumentti Vastuutahot

2.1

1.11.2021

Voimassa

Optometrian tietorakenteet toiminnallinen määrittely versio 2.1 (pdf)

Kela ja THL

versio 2.0

2018

Ei voimassa Optometrian tietorakenteet toiminnallinen määrittely (pdf) (julkari.fi) THL
Sivua päivitetty 20.12.2021