Omatietovarannon tilanne

Omatietovarannon tilanne

Omatietovarannon yhteistestauksen suorittaneet sovellukset on koottu sovellusluetteloon.

Sovellusluettelo sisältää Omatietovarannon yhteistestauksessa hyväksytyt kansalaisille suunnatut hyvinvointisovellukset.

Käynnissä olevat yhteistestaukset

Ei käynnissä olevia yhteistestauksia.

Taulukko: Omaolo / DigiFinland Oy:n hyväksytyt yhteistestaukset

Hyväksytyt yhteistestaukset Yhteistestauslausunnon numero ja päivämäärä
Auktorisointi,
Finnish PHR SelfCarePlan Profile,
HL7 FHIR R4 versioon siirtyminen,
Integraatioalustan käyttöönotto
60012023 / 18.8.2023
Sivua päivitetty 4.10.2023