Rajat ylittävä resepti

Rajat ylittävä resepti

Tällä sivustolla julkaistaan linkit Rajat ylittävän reseptin apteekkijärjestelmien toiminnalliseen määrittelyyn ja vaatimuksiin sekä poikkeamiin Sähköisen reseptin CDA R2 -määrittelyissä ja MR-sanomamäärittelyyn.

Rajat ylittävä resepti on palvelu, joka mahdollistaa  Reseptikeskuksessa olevien suomalaisten reseptien luovuttamisen ulkomailla toimitettavaksi. Lisäksi on mahdollista luovuttaa ulkomaisia reseptejä toimitettavaksi suomalaisessa apteekissa.

Suomalaisten reseptien luovutus tehdään Suomen ja vastaanottavan maan kansallisten yhteyspisteiden kautta. Palvelun kautta ulkomailla tehdystä reseptin toimituksesta saadaan tallennettua toimitusta koskevat tiedot Suomen Reseptikeskukseen.

Suomalaiset apteekit voivat hakea kansallisten yhteyspisteiden kautta muiden Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden reseptejä toimitettavaksi Suomessa. Palveluun liittyy vähitellen lisää jäsenvaltioita.

Vaatimus palvelun tuottamisesta on kuvattu Lain sähköisestä lääkemääräyksestä (2007/61) pykälässä 23a.

Taulukko: rajat ylittävän reseptin määrittelyt
Tieto Määrittely Kuvaus
Toiminnalliset määrittelyt

Rajat ylittävän reseptin käyttötapaukset apteekkijärjestelmille

Käyttötapaukset kattavat tilanteen, jossa asiakas ostaa Suomessa lääkettä toisessa EU-maassa laaditulla sähköisellä reseptillä.

Käyttötapaukset yhdistetään jatkossa osaksi reseptin määrittelyjä.

Toiminnalliset määrittelyt Apteekkijärjestelmävaatimukset Apteekkijärjestelmävaatimukset yhdistetään jatkossa osaksi reseptin määrittelyjä. 
Tietosisältö Tietosisällöt Rajat ylittävässä reseptissä noudatetaan voimassaolevia suomalaisen sähköisen reseptin tietosisältöjä.
Rajapinnat

Liite: Rajat ylittävän reseptin poikkeavuudet kansallisista sähköisen reseptin CDA R2 -määrittelyistä

Poikkeavuudet kansallisista suomalaisen sähköisen reseptin Lääkemääräyksen CDA R2 Header - ja Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 -rakenteena  -määrittelyistä. Muilta osin Rajat ylittävän reseptin lääkemääräys- ja toimitusasiakirjoissa noudatetaan em. suomalaisen sähköisen reseptin kansallisia CDA R2 -määrittelyjä.

Rajapinnat Rajat ylittävän reseptin MR-määrittelyt Rajat ylittävän reseptin Medical Records -sanomamäärittelyt, jotka pohjautuvat Reseptin määrittelyihin, sisältää sanomien ja ulkomaisten reseptien esimerkkejä sekä skeemat.
Sivua päivitetty 16.4.2024