Rajat ylittävä resepti

Rajat ylittävä resepti

Rajat ylittävä resepti on palvelu, joka mahdollistaa Reseptikeskuksessa olevien suomalaisten reseptien luovuttamisen ulkomailla toimitettavaksi. Lisäksi on mahdollista luovuttaa ulkomaisia reseptejä toimitettavaksi suomalaisessa apteekissa.

Suomalaisten reseptien luovutus tehdään Suomen ja vastaanottavan maan kansallisten yhteyspisteiden kautta ja se edellyttää kansalaisen suostumusta. Palvelun kautta ulkomailla tehdystä reseptin toimituksesta saadaan tallennettua toimitusta koskevat tiedot Suomen Reseptikeskukseen.

Suomalaiset apteekit voivat hakea kansallisten yhteyspisteiden kautta muiden Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden reseptejä toimitettavaksi Suomessa. Palveluun liittyy vähitellen lisää jäsenvaltioita.

Vaatimus palvelun tuottamisesta on kuvattu Lain sähköisestä lääkemääräyksestä (2007/61) pykälässä 23 a.

Tällä sivustolla julkaistaan linkit Rajat ylittävän reseptin apteekkijärjestelmien toiminnalliseen määrittelyyn ja vaatimuksiin sekä poikkeamiin Sähköisen reseptin CDA R2 -määrittelyissä ja MR-sanomamäärittelyyn.

Taulukossa on linkit rajat ylittävää reseptiä koskeviin määrittelydokumentteihin.
Määrittely Kuvaus

Toiminnalliset määrittelyt

Käyttötapaukset kattavat tilanteen, jossa asiakas ostaa Suomessa lääkettä toisessa EU-maassa laaditulla sähköisellä reseptillä.

Käyttötapaukset ja apteekkijärjestelmävaatimukset yhdistetään jatkossa osaksi reseptin määrittelyjä. 

Tietosisältö

Rajat ylittävässä reseptissä noudatetaan suomalaisen sähköisen reseptin tietosisältöjä.

Rajapinnat

Poikkeavuudet kansallisista suomalaisen sähköisen reseptin Lääkemääräyksen CDA R2 Header - ja Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 -rakenteena  -määrittelyistä (V3.62). Muilta osin Rajat ylittävän reseptin lääkemääräys- ja toimitusasiakirjoissa noudatetaan em. suomalaisen sähköisen reseptin kansallisia CDA R2 -määrittelyjä.

Rajat ylittävän reseptin Medical Records -sanomamäärittelyt, jotka pohjautuvat Reseptin määrittelyihin (V3.62), sisältää sanomien ja ulkomaisten reseptien esimerkkejä sekä skeemat.

Sivua päivitetty 01.10.2020