Rajat ylittävä resepti

Rajat ylittävä resepti

Rajat ylittävä resepti on palvelu, joka mahdollistaa ensimmäisessä vaiheessa Reseptikeskuksessa olevien suomalaisten reseptien luovuttamisen ulkomailla toimitettavaksi.

Luovutus tehdään Suomen ja vastaanottavan maan kansallisten yhteyspisteiden kautta ja se edellyttää kansalaisen suostumusta. Palvelun kautta ulkomailla tehdystä reseptin toimituksesta saadaan tallennettua toimitusta koskevat tiedot Suomen Reseptikeskukseen.

Seuraavassa vaiheessa palvelu laajenee niin, että suomalaiset apteekit voivat hakea kansallisten yhteyspisteiden kautta muiden Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden reseptejä toimitettavaksi Suomessa.

Vaatimus palvelun tuottamisesta on kuvattu Lain sähköisestä lääkemääräyksestä (2007/61) pykälässä 23 a.

Tällä sivustolla julkaistaan linkit Rajat ylittävän reseptin apteekkijärjestelmien toiminnalliseen määrittelyyn ja vaatimuksiin sekä MR-sanomamäärittelyyn ja poikkeamiin Sähköisen reseptin CDA R2 –määrittelyissä.

Toiminnalliset määrittelyt

HL7-määrittelyt

Sivua päivitetty 25.11.2019