Rakenteisuuden kehittäminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa

Rakenteisuuden kehittäminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa

Rakenteisten asiakirjojen kattava tallentaminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tulee käyttöön THL:n määräyksen myötä 2022 alkaen.

Vuoden 2021 lopussa voimaan tullut THL:n määräys mahdollistaa vuoden 2022 aikana rakenteisten asiakirjojen kattavan tallentamisen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Arkistossa tullaan ottamaan käyttöön kaikkiaan yli 200 asiakirjarakennetta, jotka julkaistaan THL:n Sosmeta-palvelussa (sosmeta.thl.fi).

Rakenteisten asiakirjojen käyttöönotolla luodaan edellytykset

  • sosiaalihuollon asiakastiedon kertakirjaamisen toteutumiselle
  • tiedon hyödyntämiselle
  • tiedon toisiokäytölle.

Jotta asiakirjojen hyödyntäminen on mahdollista, asiakirjojen pitää olla sisällöllisesti ja teknisesti yhteentoimivia ja noudattaa annettuja määrittelyjä. Asiakastiedon ja asiakirjojen oikeellisuus ja rakenteenmukaisuus voidaan tarkistaa validoinnin keinoin.

Myös asiakastietojärjestelmillä on keskeinen rooli tiedon validoinnissa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tiedon kirjaaja saa palautteen mahdollisista puutteista tai virheistä, sitä laadukkaampaa tietoa asiakastiedon arkistoon tallennetaan.

Hyödyt

Laadukas asiakastieto hyödyttää niin sosiaalihuollon ammattilaisia ja organisaatioita kuin sosiaalihuollon palveluita käyttäviä kansalaisiakin.

Kun sosiaalihuollon asiakastyössä syntyvät tiedot kirjataan ja tallennetaan Kanta-palveluun kansallisesti yhtenäisellä tavalla, on ammattilaisen helppo hakea tarvitsemansa tieto kaikissa keskeisissä asiakkaan palvelutilanteissa.

Laadukas asiakastieto on hyödynnettävissä myös tiedon toissijaisiin käyttötarkoituksiin.

Mitä muutos vaatii asiakkaan näkökulmasta

  • Rakenteinen kirjaaminen on otettu käyttöön ja henkilökunta on koulutettu.

  • Sosiaalihuollon asiakirjarakenteet on otettu käyttöön.

  • Asiakastietojärjestelmiin toteutettu rakenteisen kirjaamisen ja rakenteisen tallentamisen toiminnallisuudet vaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja määrittelyistä

Sivua päivitetty 22.12.2023