Lääkkeen osto ulkomailta

Lääkkeen osto ulkomailta

Suomalaisella sähköisellä reseptillä alkaa vaiheittain saada lääkkeitä myös muissa Euroopan maissa. Ensimmäisenä yhteistyö alkoi Viron kanssa.

Voit ostaa lääkkeitä sähköisellä reseptilläsi myös niiden Euroopan maiden apteekeista, joissa on valmius toimittaa toisessa maassa määrättyjä sähköisiä reseptejä. Lääkkeitä voi ostaa jo Viron ja Kroatian apteekeista. Virossa suomalainen resepti toimii valtaosassa apteekkeja (xls), Kroatiassa palvelun piirissä ovat kaikki apteekit. Lisää maita on tulossa mukaan vaiheittain.

Ennen lääkkeen ostamista, käy antamassa Omakanta-palvelussa suostumus siihen, että reseptitietosi voidaan luovuttaa toisen Euroopan maan apteekille. Ota apteekkiin mukaan passi tai henkilökortti. Suostumuksestasi huolimatta reseptejä, joihin olet tehnyt luovutuskiellon, ei voida toimittaa ulkomailla.

Huomaathan, että ulkomailla lääkevaihto voidaan suorittaa eri periaattein kuin Suomessa. Jos ostat reseptilääkkeen ulkomailta, on mahdollista että saamasi lääke on erilaista kuin Suomessa toimitettu lääke.

Sähköisellä reseptillä voit ostaa ulkomailla lääkkeitä. Lääkkeitä eivät ole esim. perusvoiteet, kliiniset ravintovalmisteet, hoitotarvikkeet, ravintolisät ja sidetarpeet.

Lisäksi seuraavia lääkkeitä et voi ostaa ulkomailla:

  • huumausaineita
  • PKV-lääkkeitä, jotka vaativat alkuperäisen lääkemääräyksen (PKV-luokka PA tai ZA)
  • apteekissa valmistettavia lääkkeitä
  • yhdistelmäpakkauksia eli pakkauksia, jotka sisältävät useita eri valmisteita
  • potilaskohtaisia erityislupavalmisteita.

Yleisin syy siihen, että lääkettä ei voi ostaa ulkomailla, on lääkkeen määrän määrääminen ajalle. Tällöin Omakannassa näkyy määrättynä määränä esim. ”1 vuoden annos”.

Myöskään reseptejä, jotka voidaan toimittaa määräajoin uudelleen, ei voida toimittaa ulkomailla. Reseptissä lukee tällöin iter semel, iter bis tai iter ter.

Reseptejä, joihin liittyy lääkärinpalkkio ja joita ei ole vielä kertaakaan toimitettu Suomessa, ei myöskään voida toimittaa ulkomailla.

Resepti ulkomailla ostoa varten

Jos sinun on tarkoitus ostaa lääke ulkomailta, jossa suomalainen sähköinen resepti ei ole käytössä, lääkkeen määrääjä voi kirjoittaa sinulle myös reseptin nimeltään Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten.  Potilasohjeen sijasta lääkkeen määrääjä tulostaa englanninkielisen lääkemääräyksen, jota käytetään paperisen reseptin tapaan. Sillä ei voi ostaa lääkkeitä Suomesta eikä sitä voi itse tulostaa Omakannasta. 

Lääkemääräystä ulkomailla ostoa varten ei voi kirjoittaa

  • huumausaineita sisältävistä tai alkuperäisen lääkemääräyksen vaativista PKV-lääkkeistä
  • apteekissa valmistettavista lääkkeistä.

EU-maiden on tunnustettava toisissa jäsenmaissa annetut reseptit. Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta toisessa jäsenmaassa annettua reseptiä, jos se epäilee reseptin aitoutta tai asianmukaisuutta. Apteekki toimittaa lääkkeet oman maan lainsäädäntönsä mukaisesti.

Ulkomailta sairauden hoitoon ostetuista lääkkeistä haetaan jälkikäteen korvausta Kelasta. Säilytä lääkkeisiin liittyvät dokumentit, kuitit ja suojapakkaukset. Tietoja voidaan tarvita, kun selvitetään, voitko saada korvausta lääkeostosta.
 

Minun terveyteni @ EU -logo. Sähköiset terveyspalvelut - digitaalinen palveluinfrastruktuuri. Eurooppalainen sähköinen resepti on Euroopan unionin tarjoama palvelu.

Lue lisää

Sivua päivitetty 16.06.2020