Informationsträffar om Kanta-tjänsterna

Informationsträffar om Kanta-tjänsterna

Informationsträffarna ordnas på finska och därför finns sidan bara på finska.

Syftet med informationsträffarna är att berätta för social- och hälsovårdsorganisationerna om egenskaperna hos Kanta-tjänster som införs och om tyngdpunkterna i utvecklandet av tjänster. Du kan läsa om informationsträffarna på den finskspråkiga motsvarigheten till denna sida.

PDF-materialet från informationsträffarna har översatts till svenska. 

Material från Kanta-infon 10.6.2020

Material från Kanta-infon 26.5.2020

Lisätietoja

Sidan har uppdaterats 25.11.2020