Kanta-infon

Kanta-infon

Syftet med Kanta-infon är att berätta för social- och hälsovårdsorganisationerna om egenskaperna hos Kanta-tjänster som införs och om tyngdpunkterna i utvecklandet av tjänster.

Kanta-infon ordnas fyra gånger per år. Informationsträffarna ordnas på finska. Materialet från träffarna översätts till svenska och läggs ut på den här sidan efter träffen.

Kanta-infon

Anmälningstiden går ut 18.5. kl. 16. Distansförbindelselänken skickas före utbildningen till alla som förhandsanmält sig till mötet.

Infon hålls på finska.

Innehåll

Välkommen till Kanta-infon! Temat för infon är utsikterna i fråga om utvecklingen av Kanta-tjänsterna.

​​​​​​Program

 • 12.00 Välkommen till Kanta-infon
 • 12.05 Läget i fråga om fokusområdena för utvecklingen av Kanta 2021 samt publiceringstidtabellen, THL och FPA
 • 12.45 Fokusområden för utvecklingen, enligt tjänst
  • Coronavaccinationsintyget
  • Den riksomfattande medicineringslistan
 • 13.15 Paus
 • ​​​​13.30 Fokusområden för utvecklingen, enligt tjänst
  • Klientdataarkivet för socialvården
 • 13.45 Frågor och diskussion
 • 14.00 Avslutning