Kanta-infon

Kanta-infon

Syftet med Kanta-infon är att berätta för social- och hälsovårdsorganisationerna om egenskaperna hos Kanta-tjänster som införs och om tyngdpunkterna i utvecklandet av tjänster.

Kanta-infon är riktade till aktörer inom social- och hälsovården, men systemleverantörer och myndighetsaktörer är också välkomna att delta.

Kanta-infon ordnas fyra gånger per år. Mötena spelas in och materialen publiceras på denna sida efteråt. Deltagarna har möjlighet att skicka frågor och kommentarer i samband med anmälan och under mötet.

Informationsträffarna ordnas på finska. Materialet från träffarna översätts till svenska och läggs ut på den här sidan efter träffen.

Kanta-infon

 • Tidpunkt: torsdagen 16.12.2021 kl. 12–14
 • Plats: Microsoft Teams -distansförbindelse
 • Anmälningen öppnas senare

FPA arrangerar Kanta-infon i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL). Utbildningen hålls på finska.

Innehåll

Välkommen till Kanta-infon! Syftet med infon är att informera aktörerna inom social- och hälsovården om fokusområdena för utvecklingen av Kanta-tjänsterna under 2022.

​​​​​Program

Program publicerats senare.

Syftet med infon var att informera aktörerna inom social- och hälsovården om det nya kunduppgiftslagspaketet och hur det inverkar på Kanta-tjänsterna. Vid Kanta-infon går man inte igenom verksamhetsmodellerna i detalj, utan tar kortfattat upp de viktigaste konsekvenserna av kunduppgiftslagspaketet. Senare ordnas separata utbildningar om verksamhetsmodellerna.

Videoinspelningar

Infon har publicerats som videoinspelningar (på finska). Länken till videoinspelningarna finns på den finskspråkiga sidan.

Utbildningsmaterial

Innehåll

Temat för infon var utsikterna i fråga om utvecklingen av Kanta-tjänsterna.

 • Läget i fråga om fokusområdena för utvecklingen av Kanta 2021 samt publiceringstidtabellen
 • Fokusområden för utvecklingen, enligt tjänst
  • Coronavaccinationsintyget
  • Den riksomfattande medicineringslistan
  • Klientdataarkivet för socialvården

Videoinspelningar

Infon har publicerats som videoinspelningar (på finska). Länken till videoinspelningarna finns på den finskspråkiga sidan.

Material

   •