Kanta-infon

Kanta-infon

Syftet med Kanta-infon är att berätta för social- och hälsovårdsorganisationerna om egenskaperna hos Kanta-tjänster som införs och om tyngdpunkterna i utvecklandet av tjänster.

Kanta-infon är riktade till aktörer inom social- och hälsovården, men systemleverantörer och myndighetsaktörer är också välkomna att delta.

Kanta-infon ordnas fyra gånger per år. Mötena spelas in och materialen publiceras på denna sida efteråt. Deltagarna har möjlighet att skicka frågor och kommentarer i samband med anmälan och under mötet.

Informationsträffarna ordnas på finska. Materialet från träffarna översätts till svenska och läggs ut på den här sidan efter träffen.

Kanta-infon

  • Tidpunkt: tisdagen 29.3.2022 kl. 13–15
  • Plats: Microsoft Teams -distansförbindelse
  • Anmälningen öppnas senare

Utbildningen hålls på finska.

Innehåll

Välkommen till Kanta-infon! Mer information publiceras senare.

​​​​​Program

Program publiceras senare.

Syftet med infon var att informera aktörerna inom social- och hälsovården om det nya kunduppgiftslagspaketet och hur det inverkar på Kanta-tjänsterna. Vid Kanta-infon går man inte igenom verksamhetsmodellerna i detalj, utan tar kortfattat upp de viktigaste konsekvenserna av kunduppgiftslagspaketet. Senare ordnas separata utbildningar om verksamhetsmodellerna.

Videoinspelningar och utbildningsmaterial