Kanta-infon

Kanta-infon

Syftet med Kanta-infon är att berätta för social- och hälsovårdsorganisationerna om egenskaperna hos Kanta-tjänster som införs och om tyngdpunkterna i utvecklandet av tjänster.

Kanta-infon är riktade till aktörer inom social- och hälsovården, men systemleverantörer och myndighetsaktörer är också välkomna att delta.

Kanta-infon ordnas fyra gånger per år. Mötena spelas in och materialen publiceras på denna sida efteråt. Deltagarna har möjlighet att skicka frågor och kommentarer i samband med anmälan och under mötet.

Informationsträffarna ordnas på finska. Materialet från träffarna översätts till svenska och läggs ut på den här sidan efter träffen.

Kanta-infon

 • Tidpunkt: onsdagen den 9.11.2022 kl. 12–14
 • Plats: distansförbindelse med Microsoft Teams
 • Anmälan öppnas senare

Anmäl dig senast den 7.11.2022 kl. 16.00. Länken för distansanslutning skickas per e-post till alla som anmält sig på förhand.

Innehåll

Syftet med evenemanget är att för aktörer inom social- och hälsovården beskriva hur social- och hälsovårdsreformen och kunduppgiftslagen påverkar behandlingen av klient- och patientuppgifter.

Program

Preciseras senare.

Videoinspelningar och utbildningsmaterial

Evenemanget spelas in. Inspelningar på finska och material som översatts till svenska läggs till på denna sida efter evenemanget.

Syftet med Kanta-info var att ge social- och hälsovårdsaktörerna en lägesbild över utvecklingen av Kanta-tjänsterna.

​​​​​Innehåll

 • Kanta-färdplan
 • Kanta-tjänsterna som stöd för det operativa arbetet
  • Hur utnyttjas Kanta-tjänsterna nu?
  • Informationskomponenter som stöd för Kanta-tjänsterna
  • Fullmakt för köpta tjänster 2.0
 • Internationella tjänster
 • Samtestning, lägesbild

Videoinspelningar

Utbildningsmaterial

Syftet med Kanta-info var att ge social- och hälsovårdsaktörerna en lägesbild över införandet av Kanta-tjänsterna.

​​​​​Innehåll

 • Lägesöversikt och fokusområden vid införandena
  • Hälso- och sjukvården
  • Socialvården
  • Läkemedelsbehandling
 • Social- och hälsovårdsreformen och Kanta-tjänsterna
 • Översikt av produktionsläget

Utbildningsmaterial och videoinspelningar

Syftet med Kanta-info var att informera aktörerna inom social- och hälsovården om det nya kunduppgiftslagspaketet och hur det inverkar på Kanta-tjänsterna. Vid Kanta-infon går man inte igenom verksamhetsmodellerna i detalj, utan tar kortfattat upp de viktigaste konsekvenserna av kunduppgiftslagspaketet. Senare ordnas separata utbildningar om verksamhetsmodellerna.

Videoinspelningar och utbildningsmaterial