Informationsträffar om Kanta-tjänsterna

Informationsträffar om Kanta-tjänsterna

Syftet med informationsträffarna är att berätta för social- och hälsovårdsorganisationerna om egenskaperna hos Kanta-tjänster som införs och om tyngdpunkterna i utvecklandet av tjänster.

Informationsträffarna ordnas fyra gånger per år. Informationsträffarna ordnas på finska.

Närmare program för informationsträffarna finns att läsa på programmets finskspråkiga sida. Materialet från träffarna översätts till svenska och läggs ut på den här sidan efter träffen.

Informationsträffar om Kanta

Kanta-infon om den nya kunduppgiftslagen skjuts fram till våren 2021 på grund av att lagprocessen har dragit ut på tiden. De som anmält sig till träffen 27.10 kan anmäla sig på nytt via länken nedan. 

Tema för informationsträffen är hur den nya kunduppgiftslagen inverkar på Kanta-tjänsterna 

  • Förändringar i Datalagret för egna uppgifter. 
  • Akuta förändringar i informeringen om Kanta-tjänsterna, samtycken och förbud inom hälso- och sjukvården samt det nya nationella användargränssnittet. 
  • De lagstadgade övergångstiderna för Klientdataarkivet för socialvården och deras inverkan samt utlämnande av klientuppgifter mellan personuppgiftsansvariga inom socialvården. 
  • Förändringar i Recepttjänsten