Kanta-infon

Kanta-infon

Syftet med Kanta-infon är att berätta för social- och hälsovårdsorganisationerna om egenskaperna hos Kanta-tjänster som införs och om tyngdpunkterna i utvecklandet av tjänster.

Kanta-infon är riktade till aktörer inom social- och hälsovården, men systemleverantörer och myndighetsaktörer är också välkomna att delta.

Kanta-infon ordnas fyra gånger per år. Mötena spelas in och materialen publiceras på denna sida efteråt. Deltagarna har möjlighet att skicka frågor och kommentarer i samband med anmälan och under mötet.

Informationsträffarna ordnas på finska. Materialet från träffarna översätts till svenska och läggs ut på den här sidan efter träffen.

Kanta-infon

Anmälan senast 5.9.2021 före kl. 16. Distansförbindelselänken skickas via e-mail före utbildningen till alla som förhandsanmält sig till mötet.

Kanta-infon hålls på finska.

FPA arrangerar mötet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Social- och hälsovårdsministeriet (STM).

Innehåll

Välkommen till Kanta-infon! På mötet tar man upp den nya kunduppgiftslagens inverkan på Kanta-tjänster.

Program

  • Den nya kunduppgiftslagen i ett nötskal.
  • Hur kunduppgiftslagen påverkar Kanta-tjänsterna.

Ett mer detaljerat program publicerats senare.

Innehåll

Temat för infon var utsikterna i fråga om utvecklingen av Kanta-tjänsterna.

  • Läget i fråga om fokusområdena för utvecklingen av Kanta 2021 samt publiceringstidtabellen
  • Fokusområden för utvecklingen, enligt tjänst
    • Coronavaccinationsintyget
    • Den riksomfattande medicineringslistan
    • Klientdataarkivet för socialvården

Videoinspelningar

Infon har publicerats som videoinspelningar (på finska). Länken till videoinspelningarna finns på den finskspråkiga sidan.

Material