Integrering av en applikation till Datalagret för egna uppgifter

Integrering av en applikation till Datalagret för egna uppgifter

Till Datalagret för egna uppgifter kan applikationer av olika typ integreras:

Innan en applikation kan godkännandetestas ska applikationsleverantören bekanta sig med det nationella datainnehållet för Datalagret för egna uppgifter och testa applikationen i den sandbox-miljö som Kanta-tjänsterna tillhandahåller. 

Om applikationen kräver sådana resurser eller profiler som ännu inte finns i det nationella datainnehållet ska de behövliga tilläggen och ändringarna godkännas i enlighet med utvecklingsprocessen för datainnehåll.

Bilden nedan visar de olika faserna vid intregrering av hälsoappar som är avsedda för medborgare.

I den första fasen av tjänsten Datalagret för egna uppgifter kan hälsoapparna inte ännu utnyttja kunduppgifterna (Patientdataarkivet och Resepten), eftersom detta skulle förutsätta ändringar i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården. Lagändringarna behandlas som bäst i riksdagen. Anvisningarna för kunderna uppdateras på webbplatsen kanta.fi när arbetet framskrider.

Gränssnitts- och datainnehållsspecifikationerna samt stödmaterial för dem som utvecklar applikationer publiceras på webbplatsen kanta.fi på engelska.

Applikationsleverantörerna får stöd genom den öppna kommunikationskanalen Finnish PHR chat, där man kan ställa frågor och ge kommentarer om sådant som berör apparna i fråga. Diskussionerna förs på engelska. FPA följer diskussionerna och svarar på frågor varje vecka. Dessutom är det möjligt att begära ytterligare information per e-post på adressen kantakehitys(at)kanta.fi. 

Sidan har uppdaterats 19.09.2018