Asiakkuus

Asiakkuus

Yhteistestauksen asiakkaita ovat tietojärjestelmien ja hyvinvointisovellusten toimittajat. Sote-organisaatiot ja apteekit ovat mukana yhteistestauksessa ensisijaisesti tietojärjestelmätoimittajien asiakastestaajina. Asiakastestipalveluun liittyminen tapahtuu lähettämällä hakemuslomake Kelaan.

Yhteistestauksen asiakkuus

Yhteistestauksen asiakkuuden katsotaan alkavan siitä, kun Kelaan toimitetaan liittymishakemus Kanta-asiakastestipalveluun. Asiakastestipalveluun sisältyy testiympäristöt sekä asiakkaan omatoimisesti tekemän testauksen aikaiset tukipalvelut. Liittyvälle organisaatiolle avataan yhteydet testiympäristöön ja annetaan ympäristössä käytettäviä testihenkilötunnuksia. Asiakastestipalvelua on mahdollista käyttää sekä ennen tietojärjestelmän sertifiointia että myös myöhemmässä tuotekehitysvaiheessa. Myös järjestelmien yhteistestaus tapahtuu asiakastestipalvelussa. Kela antaa yhteistestauksessa käytettävät testitapaukset sekä koordinoi yhteistestauksen etenemistä.

Asiakkaaksi tuleminen

Yhteistestauksen asiakkaaksi tuleminen edellyttää tietojärjestelmä- tai hyvinvointisovelluksen toimittajilta Kantaan liitettävän tietojärjestelmän toteuttamista sekä liittymistä asiakastestipalveluun. Asiakastestipalvelun liittymishakemuksella kysytään:

  • liittyvän organisaation tietoja
  • viestintää varten sekä tekninen että hallinnollinen yhteyshenkilö
  • yhteyksien avaamiseksi tarvittavia teknisiä tietoja.

Tietojärjestelmätoimittajien asiakastestaajaorganisaatioilla (sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot sekä apteekit) on rajoitettu mahdollisuus liittyä asiakastestipalveluun. Jos asiakasorganisaatio osallistuu yhteistestaukseen, tekee se oman testausympäristönsä osalta liittymishakemuksen asiakastestiympäristöön. Jos asiakasorganisaatio taas haluaa testata omatoimisesti asiakastestipalvelussa, tulee hakemus toimittaa tuotannonkuvaympäristöön. Asiakasorganisaatioilta edellytetään lisäksi testaussuunnitelman toimittamista Kelaan. Kela arvioi asiakasorganisaatioiden liittymisen perusteet toimitetun hakemuksen ja testaussuunnitelman perusteella. Lisää testiympäristöistä on kerrottu testiympäristöt-sivulla.

Tietojärjestelmätoimittaja ilmoittautuu yhteistestaukseen erillisellä lomakkeella. Ilmoittautumislomake sisältää yleisiä tietoja sekä esitestitapauksia, jotka tulee raportoida ilmoittautumisen yhteydessä.

Liittyminen asiakastestipalveluun

Asiakastestipalveluun liitytään testiympäristöstä. Asiakastestipalveluun liittyminen edellyttää, että asiakkaalla on käytössään tietojärjestelmä, joka vastaa haettavan palvelun keskeisiä käyttötapauksia ja vaatimuksia. Palveluita ovat mm. Resepti-palvelu, Potilastiedon arkisto ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto.

Asiakastestipalvelun käyttämisessä tarvittavat testivarmennekortit ja -palveluvarmenteet (palvelin- ja järjestelmäallekirjoitusvarmenteet) tilataan Digi- ja väestötietovirastosta (dvv.fi).

Omatietovarannon asiakastestiympäristö

Omatietovarannon asiakastestiympäristöön liitytään siinä vaiheessa, kun ilmoittaudutaan yhteistestaukseen. Sitä ennen sovelluskehittäjät suorittavat omatoimista testausta sandbox-ympäristössä. Lisää sandbox-ympäristöstä.

Sivua päivitetty 28.2.2024