Yhteistestausprosessi

Yhteistestausprosessi

Yhteistestaus prosessina jakautuu kahteen osaan, esivalmisteluihin ja yhteistestaukseen. Yhteistestauksen aloittamiselle on tietyt edellytykset, jotka tietojärjestelmän tai sen toimittajan tulee täyttää.

Esivalmisteluihin kuuluu tietojärjestelmätoimittajan omatoimisen testauksen tekeminen sekä omassa testiympäristössä että asiakastestipalvelua vasten. Yhteistestauksessa suoritetaan Kanta-palvelujen valmistelevat testitapaukset.

Yhteistestauksen prosessi tietojärjestelmätoimittajille

Infograafissa on esitettynä yhteistestausprosessin eri vaiheet. Vaiheet on kerrottu myös sivun tekstissä.

Kuvassa on yhteistestausprosessin eri vaiheet. Klikkaa kuvasta pdf-tiedosto suuremmaksi.

Tietojärjestelmätoimittaja ilmoittautuu yhteistestaukseen jokaisen testattavan sisällön osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä toimittajan tulee raportoida ennalta määritellyt esitestitapaukset, jotka löytyvät ilmoittautumislomakkeelta tai lähetetään pyydettäessä Kelasta. Kun esitestitapaukset on suoritettu hyväksytysti, Kela järjestää toimittajan kanssa aloituspalaverin, jossa käydään läpi yhteistestaukseen liittyvät yksityiskohdat. Testattavasta sisällöstä riippuen yhteistestauksessa on yhdestä kolmeen testausvaihetta. Kun kaikki testausvaiheet on suoritettu hyväksytysti, kirjoittaa Kela tietojärjestelmälle yhteistestauslausunnon ja -raportin. Jos yhteistestattuun sisältöön tehdään myöhemmin muutoksia, tulee niistä ilmoittaa Kelaan muutosilmoituksella.

Yhteistestauksen kesto

Jokaisella Kanta-palvelulla on oma yhteistestausjaksonsa, jonka tarkempi sisältö ja aikataulu suunnitellaan erikseen. Yhteistestauksen kestosta ei voida antaa tarkkaa aikatauluarviota, koska testausvaiheiden kokonaiskestot riippuvat muun muassa

 • tietojärjestelmän alkuvalmiudesta
 • testauksen osapuolten resursseista
 • havaittujen virheiden määrästä ja uudelleentestaustarpeesta
 • testattavasta tietosisällöstä.

Tapauskohtainen aikatauluarvio voidaan antaa yhteistestauksen alkaessa.

Yhteistestauksen aloittamisen edellytykset tietojärjestelmätoimittajille

Tietojärjestelmätoimittaja arvioi, milloin se on valmis yhteistestauksen aloittamiseen. Kanta-palvelujen vaatimus on, että tietojärjestelmän toimittaja on huolellisesti testannut Kantaan liitettävän tietojärjestelmän jo ennen yhteistestauksen aloittamista. Yhteistestauksessa todennetaan tuotannonkaltainen toiminta, joten järjestelmän tulee vastata tuotannon kaltaista toteutusta jo yhteistestauksen alkaessa. Pääjärjestelmään mahdollisesti liitettävät erillisjärjestelmät tulee olla integroituna, kun järjestelmä tulee yhteistestaukseen.

Yhteistestauksen aloittaminen edellyttää, että tietojärjestelmä

 • sisältää Kantaan liitettävän tietojärjestelmään vaatimusten mukaiset toiminnallisuudet
 • noudattaa kansallisten vaatimusten mukaisia avoimia rajapintoja ja standardeja
 • kykenee liittymään Kanta-palveluihin itsenäisesti tai toimittajariippumattoman integraatioratkaisun avulla. Integraatioratkaisu voi olla järjestetty organisaation sisäisesti tai alueellisesti.

Lisäksi edellytyksinä on, että tietojärjestelmätoimittaja on

 • testannut itsenäisesti Kanta-asiakastestipalvelun asiakastestiympäristössä kaikki määritellyt toiminnallisuudet ja samalla varmistanut, että määrittelyiden mukaiset vaatimukset täyttyvät tietojärjestelmässä
 • validoinut asiakirjoja validointipalvelussa
 • ilmoittanut Kelaan tarvittavat tiedot Kumppanit-työtilan käyttöä varten (Ilmoittaudu yhteistestaukseen)
 • raportoinut Kelaan ilmoittautumislomakkeella olevat esitestitapaukset ja Kela on hyväksynyt niiden tulokset
 • toimittanut THL:n järjestelmälomakkeen Kelaan
 • järjestelmäkokonaisuuksia testatessa toimittanut kokonaisuuden arkkitehtuurikuvan Kelaan
 • arvioinut tarvittavan testauksen laajuuden Kanta-palvelujen kanssa.

Hyvinvointisovelluksen liittämisestä Omatietovarantoon voi lukea Omatietovarannon sivuilta.

Sivua päivitetty 02.09.2020