Kanta-validointipalvelu

Kanta-validointipalvelu

Kanta-palvelut tarjoaa omatoimitestaamiseen selainkäyttöisen HL7 CDA R2 -asiakirjojen validointipalvelun. Validointipalvelun käyttötarkoitus on toimia työkaluna asiakirjojen tietorakenteiden tarkistuksessa. Palvelu on vapaasti käytettävissä ja käyttö on maksutonta. Palvelua suositellaan käytettäväksi tarpeen mukaan ennen testausta, testauksen aikana ja esimerkiksi koodistomuutosten jälkeen

Palvelu sisältää potilastietojärjestelmien tuottamien HL7 CDA R2 -asiakirjojen validointisäännöt Potilastiedon arkiston sekä Resepti-palvelun osalta.

Tutustu Kanta-validointipalvelun palvelukuvaukseen (jossa mm. ohjeet käyttäjätunnusten tilaamiseen) sekä pikaohjeeseen ennen palvelun käyttämistä.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston validointipalvelu on toistaiseksi oma erillinen REST-palvelu. Lisätietoja palvelusta:

Sivua päivitetty 2.8.2023