Yhteistestausten sisällöt

Yhteistestausten sisällöt

Eri Kanta-palvelujen yhteistestausten vaiheet ja testitapausten määrä vaihtelevat yhteistestattavasta sisällöstä riippuen. Yhteistestausten sisältöjä sekä niiden laajuuksia on esitelty tällä sivulla.

Yhteistestauksia järjestetään julkaisuaikataulun mukaisista sisällöistä, jolloin yhteistestausten aikataulut noudattelevat julkaisuaikataulussa esitettyä aikataulua. Yhteistestaustarve voi aiheutua myös tietojärjestelmätoimittajan tai Kelan tekemistä järjestelmämuutoksista. Tällöin yhteistestauksen aikataulu sovitaan erikseen.

Kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkistossa on mahdollista yhteistestata radiologian ja EKG sisältöjä.

Seuraavissa vaiheissa on mahdollista yhteistestata tietosisältöjen laajennuksia, joita ovat

 • näkyvänvalon kuvat (pilottina silmänpohjakuvat)
 • suun terveydenhuollon kuvat.

Omatietovaranto

Omatietovarannon osalta on mahdollista yhteistestata eri FHIR standardiversioiden mukaisia toteutuksia. Uusilta toimijoilta vaaditaan viimeisimmän FHIR standardiversion mukainen toteutus.

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto –palvelussa on mahdollista yhteistestata seuraavat tietosisällöt:

 • arkistoinnit ja haut:
  • diagnoosit
  • riskit
  • toimenpiteet
  • rokotus
  • fysiologiset mittaukset
  • kuvantaminen
  • laboratorio
  • luovutusilmoitus
 • määrittelyversion tasonnosto 2014-2016
 • tahdonilmaisut ja luovutustenhallinta
 • suun terveydenhuolto
 • Kelan lääkärintodistukset ja -lausunnot
 • mielenterveyslain mukaiset todistukset
 • lääkärinlausunto ajokyvystä
 • ostopalveluvaltuutus
 • lähete ja hoitopalaute
 • terveys- ja hoitosuunnitelma
 • optometria
 • keskeisten rakenteisten terveystietojen hyödyntäminen Tiedonhallintapalvelusta
 • alaikäisen puolesta asiointi.

Potilastiedon arkiston yhteistestausten sisällöt -dokumentissa on esitetty Potilastiedon arkiston yhteistestattavat tietosisällöt, testauksien laajuus ja sisältöihin kuuluvat testausvaiheet. Lisäksi dokumentissa kuvataan eri sisältöjen väliset riippuvuudet sekä vinkit, jotka helpottavat Potilastiedon arkiston sisältöjen toteuttamista sekä niiden yhteistestauksen suunnittelua.

Potilastiedon arkiston yhteistestauksen testitapaukset kattavat kunkin sisällön perustestijoukon. Ennen yhteistestauksen alkua Kela kartoittaa yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajan kanssa yhteistestaukseen tulevan potilastietojärjestelmän käyttöprofiilin tai -profiilit ja muut testauksen toteutuksessa tarvittavat tiedot. Tällä varmistetaan, että testisisältö on kattava ja kohdistuu oikein.

Resepti

Resepti-palvelun osalta on mahdollista yhteistestata viimeisimmän määrittelyversion mukainen toteutus.

Testauksia voi suorittaa kahdella eri profiililla:

 • apteekkijärjestelmä
 • potilastietojärjestelmä.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -palvelussa on mahdollista yhteistestata viimeisimmän määrittelyversion mukainen toteutus. Osa toiminnallisuuksista voidaan ottaa käyttöön vaiheittain ja osatoteutukset voidaan yhteistestata myös erikseen. Kaikki toiminnallisuudet vaativat, että käytetään uusimpia Sosmetassa (thl.fi) ​​​​​​julkaistuja asiakkuus- ja asia-asiakirjojen Valmis-tilaisia skeemaversioita.

Toiminnallisuudet:

 • Asiakirjojen arkistointi, versiointi, mitätöinti ja haut profiilin mukaisesti:
  • sosiaalihuollon asiakastietoja käsittelevä järjestelmä
  • sosiaalihuollon asiakastiedon toimitettavia tietoja tuottava sovellus
  • sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta tietoja hakeva sovellus tai palvelu
  • sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon toimittava sovellus tai palvelu.
 • Rakenteiset asiakaskertomusmerkinnät sekä asiakasasiakirjat (JSON + XHTML), voidaan ottaa osissa käyttöön. Kaikki uudet asiakasasiakirjat testataan erikseen. Asiakirjat ovat asiakastestiympäristössä omatoimisesti testattavissa, kun ne ovat Sosmetassa Testissä-tilassa. Yhteistestaus voidaan aloittaa, kun asiakirjat ovat Valmis-tilassa.
 • Palvelunjärjestäjän rekisterin käyttö rekisterinkäyttöoikeudella
 • Yhteinen asia
 • Yhteisliittymismalli.

Pääsääntöisesti Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteistestaukset sisältää järjestelmätoimittajan ja Kelan välisen sekä asiakasorganisaation ja Kelan väliset testausvaiheet. Rekisterinkäyttöoikeuden yhteistestaukseen sisältyy lisäksi ristiintestaus toisen järjestelmätoimittajan kanssa. Myös yhteisliittymismallin yhteistestauksessa voi olla ristiintestaus, jos rekisterinkäyttöoikeus on mukana liittymisessä toisella tai molemmilla liittyjistä.

Vuoden 2022 loppuun mennessä liittyneet organisaatiot voivat tallentaa 1. vaiheen asiakasasiakirjoja 31.12.2023 loppuun asti. Tämän jälkeen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto ei ota enää vastaan 1. vaiheen mukaisia tietosisältöjä. Tämän jälkeen asiakastiedon arkistoon voi arkistoida vanhoja asiakasasiakirjoja ja 2. tai myöhemmän vaiheen asiakasasiakirjoja (Asiakasasiakirjojen metatiedot /Asiakirjaryhmät, Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille).

Sivua päivitetty 17.01.2022