Sisältöjulkaisija

Asiakastietolaki on hyväksytty – Potilastiedon arkiston määrittelyt kommentoitavana 19.9. asti

Tiedote - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 27.08.2021 Kaikki tiedotteet

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien toimittajilta ja sote-toimijoilta pyydetään kommentteja Potilastiedon arkiston määrittelyihin 19.9.2021 mennessä. Syys–lokakuussa järjestetään myös kaksi yhteistä määrittelyjen läpikäyntitilaisuutta.

Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietolaki muuttaa asiakas- ja potilastietojen luovutuskäytäntöjä ja aiheuttaa muutoksia myös toiminnallisiin ja teknisiin määrittelyihin. Kela ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytävät nyt kommentteja määrittelyistä.

Kommentoitavana Luovutuksenhallinnan yleiskuvaus ja Potilastiedon arkiston määrittelyt 

Kommentointikierroksen tavoitteena on varmistaa toiminnallisten määrittelyjen laatu ja toteutettavuus tietojärjestelmissä. Kommentoitavana ovat

  • luovutustenhallinnan yleiskuvaus
  • Potilastiedon arkiston toiminnalliset ja tekniset vaatimukset.

Määrittelyt ja kommentointiohjeet ovat ladattavissa kanta.fi-verkkosivuilta:

Osallistu kommentointi- ja yhteenvetotilaisuuksiin verkossa

Potilastiedon arkiston toiminnallisia ja teknisiä määrittelyjä voi kommentoida 19.9.2021 asti. Lisäksi järjestämme kaksi kommentointi- ja yhteenvetotilaisuutta verkossa:  

Yhteenvetotilaisuudessa käydään määrittelykohtaisesti läpi kommenttien pohjalta tehdyt muutokset. Lisäksi käsitellään muiden päivitettyjen määrittelyjen tarkennukset ja keskustellaan tulevien muutosten vaikutuksista.

Aikataulu

Myös THL:ltä määräysehdotukset lausunnoille

THL valmistelee useita sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan liittyviä määräyksiä vuoden 2021 loppuun mennessä. THL julkaisee asiakastietolain toimeenpanoa valmistelevat määräykset lausuntokierrokselle syyskuussa. 

Lisätietoja: