Asiakastietolain vaikutukset luovutustenhallinnan määrittelyihin

Asiakastietolain vaikutukset luovutustenhallinnan määrittelyihin

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki, 784/2021) astui voimaan 1.11.2021.

Ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu Potilastiedon arkiston tietojen luovutustenhallintaan lain voimaantullessa tarvittavat muutokset. Tietoa asiakastietolain tuomista muutoksista oli esillä toimittajatapaamisissa v. 2021.

Potilastiedon arkiston määrittelyt

Potilastiedon arkiston luovutustenhallintaa koskevat toiminnalliset ja tekniset määrittelyt sekä Luovutustenhallinnan yleiskuvaus julkaistiin syksyllä 2021.  

Yhteistestaus- ja tuotantovalmius

  • Asiakastietolain mukaisesti toimiva versio on käytettävissä Potilastiedon arkiston Asiakastestiympäristössä.
  • Kanta-palveluilla on yhteistestausvalmius 02/2022 alkaen.
  • Tarkempi aikataulu tutustuttavaksi: Julkaisuaikataulu

Sosiaalihuollon toteutukset

Tietojen luovutuslupa ja oikeus rajata tietojen luovuttamista otetaan sosiaalihuollossa käyttöön, kun tietojen luovutus toimialan sisällä mahdollistuu. Terveydenhuollossa annettu uusi informointi kattaa kuitenkin myös Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston.

Reseptikeskuksen määrittelyt

Reseptikeskuksen muutokset menivät tuotantoon 1.11.2021.

Kommentoitavat materiaalit ja yhteisten läpikäyntien aineisto

Lisätietoja