Asiakastietolain vaikutukset luovutustenhallinnan määrittelyihin

Asiakastietolain vaikutukset luovutustenhallinnan määrittelyihin

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) on hyväksytty eduskunnassa.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Potilastiedon arkiston tietojen luovutustenhallintaan lain voimaantullessa tarvittavat muutokset. Tietoa muuttuneesta laista 16.6. toimittajayhteistyön aineistossa:

Potilastiedon arkiston määrittelyt

Potilastiedon arkiston luovutustenhallintaa koskevat määrittelyt julkaistaan syksyllä 2021 kommentointikierroksen jälkeen. Samassa yhteydessä julkaistaan Luovutustenhallinnan yleiskuvaus.

Potilastiedon arkiston määrittelyjen luonnosversioiden kommentointi

Asiakastietolain muutosten pohjalta päivitetyt materiaalit julkaistaan potilastietojärjestelmätoimittajien ja sote-toimijoiden kommentoitavaksi viikolla 34 /2021. Kommentoitavana ovat

  • Luovutuksenhallinnan yleiskuvaus
  • Potilastiedon arkiston toiminnalliset määritykset
  • Potilastiedon arkiston tekniset määrittelyt.

Yhteistestaus- ja tuotantovalmius

  • Kanta-palveluilla on yhteistestausvalmius kaksi kuukautta määrittelyjen julkaisemisen jälkeen.
  • Asiakastestiympäristössä on käytettävissä versio, joka mahdollistaa uusien tahdonilmaisujen käsittelemisen.
  • Potilastiedon arkisto toimii asiakastietolain mukaisesti lain astuessa voimaan.
  • Tarkempi aikataulu tutustuttavaksi: Julkaisuaikataulu

Sosiaalihuollon toteutukset

Tietojen luovutuslupa ja oikeus rajata tietojen luovuttamista otetaan sosiaalihuollossa käyttöön, kun tietojen luovutus toimialan sisällä mahdollistuu. Terveydenhuollossa annettu uusi informointi kattaa kuitenkin myös Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston.

Kommentoitavat materiaalit ja yhteisten läpikäyntien aineisto

Lisätietoja